Doprava a manipulace

05. 04. 2011

  • Trubky musí při dopravě a skladování ležet na podkladu celou svou délkou tak, aby nedocházelo k jejich průhybům a v průběhu přepravy nesmí rovné trubky přesahovat ložnou plochu vozidla o více než 1m.

  • U trub prodávaných kusově je manipulace prováděna ručně. Manipulaci musí provádět vždy takový počet pracovníků, aby výrobek byl přenášen, nikoliv tažen po zemi.

  • Není dovoleno trubky při nakládce a vykládce házet nebo tahat po ostrém štěrku a jiných ostrých předmětech.

  • Do doby těsně před montáží je nutno ponechat na trubkách víčka chránící vnitřek trubky proti znečištění.

  • Za nevhodnou pro použití je nutno považovat trubku nebo tu část trubky, která vykazuje poškození o hloubce větší než je 10% tloušťky její stěny.

  • Manipulace s trubkami je možná maximálně do – 5ºC.

  • Manipulace s výrobky je prováděna vysokozdvižným vozíkem (svitky trub 20-63mm),nebo vysokozdvižným vozíkem s bočním zdvihem (svitky trub 75-110mm, nebo palety trub v rovných délkách 6 a 12m).

Články