28. 01. 2015

 

 1. Nejprve je třeba po celé ploše vytvořit vrstvu jemného písku nebo štěrku, a tu pak zhutnit. V dosedací ploše nesmějí být místa, kde dochází k bodovému zatížení, nebo dutiny. Pro zajištění vodotěsného styku roznášecího prstence je možno do první vnější vlny šachtové roury vložit těsnění.

 2. Roznášecí prstenec poté uložímedo požadované polohy.
  Při tom je třeba dávat pozor na to, aby prstenec neseděl přímo na konci šachtové roury, nýbrž aby byla vytvořena štěrbina pro případ sedání půdy min. 20 mm.

 3. Nakonec se na betonový prstenec za použití vyrovnávací maltové vrstvy
     nasadí poklop šachty (maltová mazanina).
    Nasazení plastového konusu PAD se provádí analogicky podle výše uvedeného postupu, namísto maltové mazaniny se však použije polymerová malta.

Články