28. 01. 2015

    1. Podle požadavků normy ČSN EN 124 se plastový poklop A15 z polypropylenu používá pouze na místech určených pro chození (skupina 1).
     Do první prohlubně na vnitřní straně šachtové roury se nasadí těsnění. Pro snadné zasunutí a těsné spojení rámu poklopu se toto těsnění natře stejnoměrnou vrstvou maziva.
    2. Do šachtové roury se zasadí rám poklopu, vyrovná se jeho výška a poté se provede obsyp a zhutnění dle ČSN EN 1610. Pro vyjmutí inspekčního poklopu je možno šestihranné šrouby M8 povolit trubkovým klíčem (13mm).

    3. Při nasazování inspekčního poklopu je třeba šrouby M8 trubkovým klíčem (13 mm) znovu zašroubovat do příslušných otvorů. Při tom je třeba dávat pozor na vybrání pro vyvrtané otvory v rámu. Nakonec se povrch upraví podle specifikace.

Články