28. 01. 2015

 

Návod k instalaci teleskopického adaptéru

  1. Pro zasazení teleskopického adaptéru se do první prohlubně na vnitřní straně šachtové roury nasadí těsnění. Pro snadné zasunutí a těsné spojení teleskopického adaptéru se toto těsnění natře stejnoměrnou vrstvou maziva. Plochu pro uložení teleskopického adaptéru je třeba připravit a zhutnit. V případě potřeby se vytvoří uložení z litého betonu C12/15.
  2. Teleskopický adaptér se nasune do šachtové roury a vyrovná.
        Teleskopický adaptér musí být zapuštěn do šachtové roury min. 150 mm. Mezi teleskopickým adaptérem a šachtovou rourou musí být mezera min. 30 mm. Je třeba dodržet předpisy a pokyny pro výstavbu silnic.

  3. Pro zabránění vzniku bodového zatížení je nutno dosedací plochu poklopu případně opatřit vyrovnávací vrstvou malty. Pak se do teleskopického adaptéru nasadí poklop a kruhová štěrbina mezi poklopem a  teleskopickým adaptérem se zalije maltou. Nakonec se povrch upraví podle specifikace.


Články