Pokládka trubek K2

25. 02. 2013

Pokud se nepředpokládá provedení podsypu (lože), pak vlastní zemní materiál dna výkopu nesmí být narušený. V podsypu nebo na dně výkopu musí být pod hrdlem nebo spojkami zhotoveny prohlubeniny.
V případě, že dno výkopu je nestabilní nebo podloží nemá potřebnou únostnost, je třžeba provést lože a pokud to nestačí, je nutno dodatečné zajištění pásma uložení potrubí geotextilií.

Podklad a zásypový nemá obsahovat křemenné kameny a zrna větší než 22mm (potrubí do DN200mm). U potrubí větších průměrů zásyp do velikosti zrn 32-40mm.

Zhutňování se provádí po vrstvách max 30cm. Přitom nejdůležitější  je dobré zhutnění zeminy po bocích potrubí. Zhutnění se provádí ručními dusadly. Vibrační dusadlo by nemělo být použiti dříve, než výška počátečního (krycího) zásypu dosáhne 30cm nad hřbetem roury a v případě rour větších průměrů než DN 300 by měla být rovna průměru uloženého potrubí.

Pečlivé uložení trubek, především dokonalé zhutnění obsypu v účinné vrstvě, podstatně ovlivňuje rozložení jejich zátěže.