27. 02. 2013

Hustota při 23°C..... dle ČSN EN ISO 1183-2..... > 900 kg/m3


Chemická odolnost

  • PP.....dle ISO/TR 10358:1993.....pH 2-12
  • pryžové těsnící kroužky.....ISO 7620:1986.....vyhovuje

(MFR) Tavný index při 230°C/2,16 kg.....dle ČSN EN ISO 1133..... < 3,0 g/10 min.


(E-modul) Modul pružnosti - elasticity.....dle ISO 527-2..... > 1200 N/mm2 (MPa)


Tvrdost.....dle Shore..... 66 Shore D


(SN) Kruhová tuhost trubek.....dle ČSN EN ISO 9969

  • ≥ 4 kN/m2 pro třídu S16
  • ≥ 6,3 kN/m2 pro třídu S14

Těsnost hrdlových spojů.....dle ČSN EN 1277..... vyhovuje – bez netěsností


Bod měknutí dle Vicata

  • 10 N.....metoda ISO 306/A.....147°C
  • 50 N.....metoda ISO 306/B..... 68°C

(α) Koeficient délkové roztažnosti pro rozsah 20-90°C.....dle  EN 1456-6...... 0,11-0,14 mm/m °C


Koeficient tepelné vodivosti při 20°C.....dle DIN 52612.....0,2 W/m.°C


Teplotní odolnost

  • krátkodobá.....°C.....95
  • dlouhodobá.....°C.....105

Elektrický odpor povrchu............... >107 megaOhm


Třída hořlavosti......dle ČSN EN 13501-1.....C3


Barva.....RAL .....7037 - šedá