27. 02. 2013

Balení a skladování

Ložná plocha vozidel musí být bez ostrých výstupků, podkladní hranolky nesmí být užší než 50 mm.

Během skládání a nakládání je nutno s nimi zacházet tak, aby se předešlo nárazům, poškrábání a deformacím. Toto doporučení je důležité zvlášť v zimním období za snížených teplot. Není dovoleno trubky při nakládce a vykládce házet.

Na stavbě by se s trubkami a tvarovkami mělo zacházet stejně pečlivě, obzvláštní pozornost je nutno dávat na hrdla trubek, a chránit je před poškozením, znečištěním pryžových těsnění prachem, blátem apod. a rovněž je tahat po ostrém povrchu (štěrk, beton).

Skladujte trubky na místech chráněných maximálně proti:

  • špatnému počasí
  • nízkým teplotám okolí
  • přímému slunci.

HT trubky by měly být skladovány v originálním balení výrobce.

Palety umistěte na vodorovných plochách,hrdlované trubky skladujte na podložných dřevěných trámcích (nebo na balicích prvcích, pokud jsou z vhodného materiálu jako dřevo, polystyren nebo plast). Hrdla se nesmí dotýkat jiné trubky nebo podkladu.

Neskladujte dlouhodobě palety trubek ve vyšších skladovacích výškách než 1,50-1,70 m.
Výztužné hranoly palet musí ležet na sobě („dřevo na dřevo“).
Trubky lze skladovat i nastojato.
HT tvarovky jsou baleny v papírových kartonech, případně v plastových pytlích.
Důležitá je ochrana jejich hrdel před poškozením a znečištěním oleji a tuky, které mohou naleptávat pryžová těsnění.

Dlouhotrvalé působení slunečního záření (UV) může v určité míře snížit odolnost PP trubek proti nárazu nebo může způsobit jejich odbarvení.
Doba skladování na otevřených plochách by neměla překročit 1 rok.
V případě delšího (plánovaného) skladování je potřeba trubky zakrýt plachtou nebo černou fólií s UV ochranou.

PP trubky a tvarovky by neměly být vystaveny působení zdrojů tepla a chemikálií jako olejů, barev nebo rozpouštědel.
U pryžových těsnících kroužků se při skladování pod -10° C výrazně snižuje pružnost, pro delší skladování je vhodné je vyjmout a skladovat v chladu a temnu.

Ke stažení