27. 02. 2013

HT odpadní systémy se spojují převážně:

PP  nelze lepit !!!

Hrdlový spoj

je zcela jednoduchý, hladký konec trubky se zasune do hrdla a povytáhne. Pryžový těsnící kroužek zajišťuje vodotěsný spoj.

Expanzní hrdlo

se používá ke kompenzaci délkových změn (zkrácení, prodloužení) trubních vedení.
Instaluje se do každého podlaží ke spojení odpadních stoupacích vedení nebo na svodných potrubích. Hloubka zasunutí trubky do hrdla se řídí značením na tvarovce (obvykle do 1/2 hloubky hrdla pro instalační teplotu 20°C).

Přesuvná spojka

se používá hlavně k opravám na potrubí.
Pokud se použijí 2 přesuvné spojky a kousek trubky, nebo při vestavbě odbočky do stávajíchího potrubí, vyřízne se úsek potrubí v délce 3x DN potrubí, hrana potrubí se zkosí v úhlu 15° a po nasazení odbočky se její hladký konec spojí s potrubím přesuvnou spojkou.
Při použití 1 přesuvné spojky se vyřízne v potrubí úsek rovný délce odbočky bez hrdla + přidá se cca 1/5 DN potrubí, na konec potrubí se sraženou hranou se nasadí odbočka, na protější konec přesuvná spojka, která se poté propojí s hladkým koncem odbočky.

Protipožární manžeta

se používá v těsnících úsecích, procházejících zdmi a stropy v případě použití nehořlavých typů odpadních trubek o průměru de 40-315 mm (odpadní systémy, vodovodní řady, vzduchotechnické trubky).
V těchto úsecích je nutno zajistit ochranu proti šíření požáru prostřednictvím potrubí.
Manžety se instalují buď do zdi (a to z obou stran jedna manžeta) nebo do takového typu podlahy/stropu (jedna manžeta z obou stran), které jsou nehořlavé (beton, zdivo, sádrokarton apod.).
Manžeta obsahuje hmotu, expandující vlivem tepla.
Zdeformovanou trubkou je zabráněno šíření ohně a kouře do dalších úseků budovy.

Spojování odpadních trubek a tvarovek

Před spojením trubek se zkontroluje hrdlo s pryžovým těsněním (správná orientace těsnícího kroužku je na obrázku), případné nečistoty (písek, kameny, bahno, …) je nutno odstranit, poškozené těsnění vyměnit. Trubky s poškozeným hrdlem nebo hladkým koncem není dovoleno použít (spoj nebude těsný).

Správně upravený hladký konec trubky má mít zkosení v úhlu 15°, které lze provést jemnozubou rašplí nebo pilníkem, případně řezačem trubek.
Hloubka zkosení musí být minimálně do poloviny tloušťky stěny.
 
 
Řezy na zkracovaných trubkách musí být kolmé, otřepy je nutno odstranit.
Zkosený konec trubky a vnitřní stranu těsnění potřeme vazelínou a trubku zasuneme do hrdla na doraz.

Je dobré si předem označit hloubku  zasunutí na trubce např. fixem.

  Po zasunutí do hrdla trubku povytáhneme o cca 1 cm, aby mohla v hrdle dilatovat při změně teploty média. Dvě tvarovky zasouváme do sebe na doraz, není potřeba je z hrdla povytahovat.
Tvarovky je zakázáno zkracovat !!


 

 

 1. Zkrácení PP trubky na potřebnou délku. Lze použít jemnozubou pilku nebo řezačku trubek. Řez musí být kolmý k ose trubky pod úhlem 90°.
   
   
   
      

 2. Odstranění otřepů a sražení hrany v úhlu 15°.
   
   
   
      

 3. Nanesení mazadla na konec trubky a pryžový těsnící kroužek v hrdle trubky nebo tvarovky.

          
   
   
 4. Spojení trubky s tvarovkou zasunutím do hrdla.
  Vytáhněte těsnící kroužek a označte si hloubku zasunutí.
  Nezapomeňte na povytažení trubky z hrdla!

            
   
   
 5. Sestavený spoj trubky s tvarovkou

           
    
    
    
 6. Příklad realizace odpadního stoupacího potrubí