POTRUBÍ KG - HLADKÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

02. 04. 2014

Systém KG je vhodný pro podzemní zabudování s širokým výběrem prvků – trubky kruhové tuhosti SN 4 a SN 8, umožňující dodatečné vkládaní prvků a možnost napojení na další systémy (revizní šachty).

Mimořádnou vlastností trubek je hladká plocha vnitřních stěn. Díky tomu jsou lehce odplavovány případné nečistoty a zabraňuje se tak vytvoření usazenin na stěnách.

Díky nízké hmotnosti je manipulace i s 5m trubkami jednoduchá.

Krytí trubek

Je-li instalace prováděna v souladu s předpisy, tzn. při správném uložení,upěchování a dodržování minimální násypné výšky 1m, odolává kanalizační potrubí jak zemnímu tlaku, tak normálnímu zatížení.

Trubky o kruhové tuhosti SN 4 lze pokládat bez nutnosti provádět statický výpočet

na volných plochách bez provozu nebo s občasným lehkým provozem

 • min. krytí - 0,8m
 • max. krytí – 4m

pod komunikacemi zatíženými běžným provozem

 • min. krytí – 1m
 • max. krytí – 3,5m

Musí být dodrženy následující podmínky: (je splněno ve většině běžných případů)

 • dopravní zatížení není vyšší než max. kolový tlak 50 kN
 • měrná tíha zeminy pro obsyp trubek je nižší než 20,5 kN/m3
 • vnitřní úhel tření je nejméně 22,5

Trubky o kruhové tuhost SN 8 mají běžné krytí od 0,6 do 6m.°

Doporučený sklon pro:

 • dešťovou vodu - 1%
 • znečištěnou vodu
  do DN 100 – 2%
  do DN 200 – 1,5%
  od DN 200 – 200: DN(%) 


Ke stažení