POTRUBÍ KG - POKLÁDKA TRUBEK

03. 06. 2012

Zásyp potrubí se provádí pískem nebo zeminou bez ostrohraných částic (pro hladké potrubí

  • do DN 200 zrnitost max. 22mm,
  • od DN 250 max. 40mm.

Násyp a hutnění (ručně, nožním dupáním nebo lehkými strojními dusadly) se provádí po vrstvách cca 10-15cm, vždy po obou stranách trubky.
Nad vrcholem trubky se nehutní až do výšky 30cm.
Jako účinná vrstva se označuje vrstva zeminy pod trubkou, vedle ní a dále v minimální tlošťce 15cm nad horním okrajem trubky.

Pečlivé uložení trubek, především dokonalé zhutnění obsypu v účinné vrstvě, podstatně ovlivňuje rozložení jejich zátěže.