04. 04. 2011

Vlastnosti materiálu RCTEC v testu

SCG (slow crack growth)

odolnost vůči pomalému šíření trhliny pomocí NPT - Notch pipe test a FNCT - Full Notch creep test, životnost 8760 hod (1 rok)

RCP (rapid crack propagation)

odolnost vůči rychlému šíření trhliny

MRS

tlaková odolnost

Point load

odolnost vůči bodovému zatížení zkouškami v Hessel Ingenieurtechnik GmbH nad 10 000 hod, odpovídá životnosti 100 let při 20 °