X-STREAM - montáž potrubí

26. 02. 2013

 1.  Místo pro nasazení těsnícího kroužku zbavte nečistot (očistěte hadrem nebo jiným vhodným prostředkem). Těsnící kroužek nasad'te rovnoměrně a bez přetažení do první prohlubně mezi 1.a 2. vlnu dříku potrubí.
    
   
      
         
    
  Zkontrolujte řádné dosednutí těsnícího kroužku na obvod trubky.
  Překroucení těsnícího kroužku je NEPŘÍPUSTNÉ.
    
    
   
           
     
      
 2. Oblast nasunutí označte.
    
   
   
   
    
    
 3. Těsnící kroužek a vnitřní plochu hrdla potřete rovnoměrně vhodným kluzným prostředkem. Oleje a tuky nepoužívejte!
    
    
    
    
    
 4. Těsně před montáží ještě jednou zkontrolujte hrdlo a dřík potrubí, jsou-li zbaveny nečistot (zejména písku, štěrku a drtě, které se při práci s potrubím mohou dostat do hrdla, resp. přichytit se na již natřenou vrstvu), případně je odstraňte.
    
   
    
    
 5. Trubky nasuňte až na doraz k označení. Dřík potrubí musí být při montáži chráněn dřevěným hranolem, aby se montážní síly rozložily rovnoměrně.