Systém KG SN4

je vhodný pro podzemní zabudování s širokým výběrem prvků – trubky kruhové tuhosti SN4, umožňující dodatečné vkládaní prvků a možnost napojení na další systémy (revizní šachty).

Mimořádnou vlastností trubek je hladká plocha vnitřních stěn. Díky tomu jsou lehce odplavovány případné nečistoty a zabraňuje se tak vytvoření usazenin na stěnách.

Díky nízké hmotnosti je manipulace i s 5m trubkami jednoduchá.

Systém KG SN8

Pro kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení (extrémní dynamické namáhání, výška krytí větší než 4 m), umožňující dodatečné vkládaní prvků a možnost napojení na další systémy (revizní šachty).

Mimořádnou vlastností trubek je hladká plocha vnitřních stěn. Díky tomu jsou lehce odplavovány případné nečistoty a zabraňuje se tak vytvoření usazenin na stěnách.

Díky nízké hmotnosti je manipulace i s 5-6m trubkami jednoduchá.

Mimořádnou vlastností trubek je hladká plocha vnitřních stěn. Díky tomu jsou lehce odplavovány případné nečistoty a zabraňuje se tak vytvoření usazenin na stěnách.

Díky nízké hmotnosti je manipulace i s 5m trubkami jednoduchá. 

Krytí trubek

Je-li instalace prováděna v souladu s předpisy, tzn. při správném uložení, upěchování a dodržování minimální násypné výšky 1m, odolává kanalizační potrubí jak zemnímu tlaku, tak normálnímu zatížení.

Trubky o kruhové tuhosti SN4 lze pokládat bez nutnosti provádět statický výpočet

na volných plochách bez provozu nebo s občasným lehkým provozem

  • min. krytí - 0,8m
  • max. krytí – 4m

pod komunikacemi zatíženými běžným provozem

  • min. krytí – 1m
  • max. krytí – 3,5m

Musí být dodrženy následující podmínky: (je splněno ve většině běžných případů)

  • dopravní zatížení není vyšší než max. kolový tlak 50 kN
  • měrná tíha zeminy pro obsyp trubek je nižší než 20,5 kN/m3
  • vnitřní úhel tření je nejméně 22,5

Trubky o kruhové tuhosti SN8 mají běžné krytí od 0,6 do 6m.

Doporučený sklon pro:

  • dešťovou vodu - 1%
  • znečištěnou vodu
   do DN 100 - 2%
   do DN 200 - 1,5%
   od DN 250 - 1,0%