S ohledem na DIN EN 476, polypropylen má vynikající tepelné vlastnosti, může být použit také v extrémních podmínkách.

 

  • vysoká chemická odolnost pH 2 - pH 12 (kyselina/alkalické) 
  • odolný vůči bioorganickým kyselinám a korozi (viz kapitola Chemická odolnost) 
  • vysoká odolnost proti otěru PP - dlouhotrvající a bezpečné v provozu 
  • vynikající odolnost proti nárazu a extrémní pevnost 
  • nemá tendenci praskat nebo šířit trhliny 
  • odolný při mechanickém namáhání (např. při vysokotlakém proplachování)

Použití

Vzhledem k použité výrobní technologii je systém před- určen pro uložení v zemi v místech s vyššími vrcholovými tlaky – dálniční vozovky, extrémní hloubky uložení, oblasti s vysokou hladinou podzemní vody atd.

Rozměry

KG 2000 Polypropylen SN10

KG 2000 Polypropylen SN16

Trojnásobná kontrola

Aby z kanalizace nevytékala odpadní voda a neznečišťovala životní prostředí a naopak, aby podzemní voda nemohla pronikat dovnitř do trubek, nabízí KG 2000 speciální těsnění.
Patentovaný těsnicí systém je tvořen hrdlem se speciálně tvarovaným těsnicím žlábkem a tříbřitovým těsnicím prvkem, dokonale přizpůsobeným tomuto žlábku.
• První břit – napínací a vymezovací – bezpečně fixuje těsnicí prvek v žlábku
• Následující stírací břit brání pronikání nečistot a písku
• Těsnicí břit zajišťuje trvalé utěsnění spoje
Výsledek:
trvalá a dokonale pevná ochrana před infiltrací i únikem

Nepatrná síla pro nasouvání

Kromě vysoké těsnicí schopnosti přináší speciální konstrukce těsnicího prvku i ekonomické výhody. Stupňovité těsnění minimalizuje sílu potřebnou k zasouvání. Snižuje potřebu technických prostředků a vylučuje používání speciálního nářadí.
Systém KG 2000 tedy při pokládání nabízí velkou časovou úsporu.

Vysoká flexibilita

Na rozdíl od pevně osazeného těsnění nabízí systém KG 2000 možnost flexibilního vyjímání a opětovného nasazování těsnění. To umožňuje kdykoli přímo na místě odstranit eventuální nečistoty. Práci usnadňuje i jednoduchá optická kontrola. Podle způsobu použití může být v řadě případů navíc požadováno osazení těsnění NBR. Je-li tedy nutné zajistit odolnost vůči olejům a benzínu, lze těsnicí prvek KG 2000 rychle a prakticky vyměnit přímo na místě a není nutné měnit celý systém. Položené trouby a tvarovky zůstávají beze změny.