Kanalizace do náročných podmínek

KG 2000 Polypropylen® je moderní vyspělý systém kanalizačních tru- bek a tvarovek, určený především pro exponovaná místa a pro vý- stavbu kanalizace v náročných podmínkách, kde lze počítat s hloub- kou uložení až 8 m. Zároveň splňuje veškeré standardy budoucnosti i podmínky pro ochranu přírody.

 Materiál – PP

Kanalizační trubky a tvarovky KG 2000 Polypropylen® jsou vyráběny z polypropylenu (PP). Vyznačují se hladkou homogenní stěnou s vy- sokou kruhovou tuhostí, čímž jsou předurčeny pro uložení v zemi v místech s vyššími vrcholovými tlaky jako jsou dálniční vozovky, extrémní hloubky uložení či oblasti s vysokou hladinou podzemní vody.

 Kruhová tuhost

Vzhledem k zesílené homogenní stěně trubek a tvarovek KG 2000 Polypropylen® je hodnota kruhové tuhosti dle normy i praktického řešení SN 10 a SN 16. Systém proto nachází své uplatnění například při zakládání staveb ve velkoměstské zástavbě a v centrech měst.

 Těsnící vlastnosti

Těsnost spojů systému KG 2000 Polypropylen® - přetlak až 7 bar. Zkouška těsnosti podle DIN EN 1277 (zk. prot. TGM - VA KU 27 776).

 Nový těsnící element

Těsnost spojů systému při přetlaku i podtlaku zajišťuje vícebřitý těs- nící element, který je opatřen napínacím břitem – zabraňuje vniknu- tí nečistot mezi těsnění a stěnu trubky, vymezovacím břitem – fixuje pozici zasunuté trubky, stíracím břitem – odstraňuje zbytky nečistot ze zasouvaného konce trubky, hlavním břitem – zajišťuje dlouhodo- bé utěsnění spoje.

 Chemická odolnost

Kanalizační systém KG 2000 Polypropylen® je dle DIN 8078 odolný vůči kyselým odpadním vodám s hodnotou pH 2 až po vody alkalic- ké o hodnotě pH 12.

 Teplotní odolnost

Vzhledem k vysoké houževnatosti materiálu – polypropylenu, je celý systém, včetně těsnících elementů, dlouhodobě odolný teplotám do 90˚C.

 Mechanická odolnost

Vysoká vrubová houževnatost a nízká povrchová drsnost (0,001 mm) má velký význam pro hydraulické vlastnosti kanalizačního sys- tému KG 2000 Polypropylen®. Obecně platí, že čím nižší je povrchová drsnost, tím vyšší může být průtočné množství, stěna trubky není napadána korozí ani erozí a tím téměř zaniká možnost tvorby usa- zenin.

 Ekologie

Kanalizační systém KG 2000 Polypropylen® je inertní vůči podzem- ním i splaškovým vodám. Každá z jeho částí je plně recyklovatelná, případně spalitelná za vzniku vody a oxidu uhličitého.