Žádná položka

GEOTEXTILIE se používá jako nezbytná separační, ochranná, případně filtrační vrstva pro nejrůznější typy stavebních konstrukcí.
Jsou to zejména:

 • základové konstrukce staveb
 • izolace a odvodnění staveb
 • střešní konstrukce plochých střech
 • konstrukce silnic, železnic, mostů a tunelů
 • stavby parkovišť, průmyslových a letištních ploch
 • zemní konstrukce, hráze, násypy, deponie a nádrže

Základní funkce:

 • OCHRANA - schopnost adaptace na různé druhy hornin podloží, struktura textilie odolná proti mechanickému poškození ji předurčuje k ochraně hlavní izolační vrstvy ve stavbě.
 • FILTRACE A DRENÁŽ - díky rovnoměrnému rozložení pórů umožňuje rovnoměrný průchod vody a zabraňuje pronikání pevných částic z podloží na stavební konstrukci.
 • SEPARACE - vzhledem k masivní struktuře umožňuje vytvoření funkční separační vrstvy oddělující jednotlivé části stavební konstrukce. Při použití v základových konstrukcích zabraňuje kontaminaci tekutého betonu zeminou.

Balení a skladování:
Dodávána je v rolích balených v ochranné matné fólii. Přesto není vhodné ji vystavovat dlouhodobě působení UV záření. 
Šíře: obvykle 2m, možno až 6,5m
Délka: 50, 100m
Plošná hmotnost:
od 110 do 1200 g/m2

Typy:

 • P – ochranná
 • S – separační
 • R - zpevňující
 • F – filtrační
 • D - drenážní