HDPE SUPERPIPE

Články

Trubky SUPERPIPE jsou jednovrstvé, homogenní a v celém průřezu z materiálu PE100RC, vyráběné podle ČSN EN 1555 a v návaznosti na PAS 1075, bod 3.2.2. Jsou černé s oranžovo-žlutými pruhy.


Plynovodní trubky SUPERPIPE jsou určeny k transportu topných plynů (zemního plynu, bioplynu, plynné fáze propanu, svítiplynu), převážně k uložení v zemi. Dále jsou vhodné k transportu všech médií, která nepoškozují materiál trubky.


Trubky SUPERPiPE lze ukládat téměř do všech zhutnitelných výkopků, získaných běžnými výkopovými mechanismy, ale vždy s ohledem na zachování funkceschopnosti systému. Limitně použitelné zeminy lze blíže charakterizovat jako nestejnozrnné, velmi hrubozrnné, s velikostí zrna do 200 mm, s ostrohranným tvarem zrn (značka Co, případně CoCGr dle normy ČSN EN ISO 14 688-1 Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zeminčást1: Pojmenování a popis, tabulka č. 1 a č. 4).

Trubky SUPERpipe jsou vhodné pro méně náročné metody bezvýkopové pokládky.


CENY NA VYŽÁDÁNÍ - VIZ KONTAKTNÍ FORMULÁŘ DOLE

rozměry PE potrubí

05. 04. 2011

rozměry potrubí jsou udávány v d0 - vnější průměr potrubí.

Doprava a manipulace

05. 04. 2011

Musí odpovídat ustanovení ČSN EN 12007-2.

Ke stažení