Filtr

 • DN(ID)
 • Typ
Doporučené

HTEM potrubí DN 40 DL 0,15 M

Je určeno k výstavbě připojovacího, odpadního, větracího a svodného potrubí uvnitř budov.
skladem
10 Kč

HTEM potrubí DN 40 DL 0,25 M

skladem
23 Kč 45 Kč

HTEM potrubí DN 40 DL 0,5 M

skladem
26 Kč 51 Kč

HTEM potrubí DN 40 DL 1 M

skladem
41 Kč 82 Kč

HTEM potrubí DN 40 DL 1,5 M

skladem
58 Kč 115 Kč

HTEM potrubí DN 40 DL 2 M

skladem
77 Kč 153 Kč

HTEM potrubí DN 50 DL 0,15 M

skladem
11 Kč

HTEM potrubí DN 50 DL 0,25 M

skladem
24 Kč 48 Kč

HTEM potrubí DN 50 DL 0,5 M

skladem
28 Kč 56 Kč

HTEM potrubí DN 50 DL 1 M

skladem
47 Kč 94 Kč

HTEM potrubí DN 50 DL 1,5 M

skladem
66 Kč 131 Kč

HTEM potrubí DN 50 DL 2 M

skladem
87 Kč 174 Kč

HTEM potrubí DN 75 DL 0,15 M

skladem
16 Kč

HTEM potrubí DN 75 DL 0,25 M

skladem
33 Kč 66 Kč

HTEM potrubí DN 75 DL 0,5 M

skladem
44 Kč 88 Kč

HTEM potrubí DN 75 DL 1 M

skladem
72 Kč 144 Kč

HTEM potrubí DN 75 DL 1,5 M

skladem
104 Kč 207 Kč

HTEM potrubí DN 75 DL 2 M

skladem
137 Kč 273 Kč

HTEM potrubí DN 100 DL 0,15 M

skladem
37 Kč

HTEM potrubí DN 100 DL 0,25 M

skladem
57 Kč 114 Kč

Odpadní systémy z PP jsou určeny k odvádění odpadních, splaškových, průmyslových a dešťových vod uvnitř objektů a průmyslových staveb. Maximální dovolená teplota dopravovaných kapalin je trvale 95°C, krátkodobě 105°C. PP trubky lze bez problémů napojovat i na jiné trubky (PVC-U, PE, neplastové materiály) shodných průměrů při respektování maximálních provozních teplot médií.

PP trubky nejsou určeny pro pokládku do země ani pro volná venkovní vedení vně budov.

Dopravovaná média:

splaškové odpadní vody, dešťové vody, průmyslové odpadní vody, většina běžných chemikálií, např. vodné roztoky neoxidujících kyselin, zásad, alkoholů, aldehydů, peroxidů atd., benzín, oleje

Mezi základní výhody trubek a tvarovek z PP patří:

 • životnost minimálně 50 let
 • velmi dobré hydraulické vlastnosti (minimalizuje se tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního
  povrchu trubek)
 • výborná chemická odolnost proti většině chemických látek běžně přítomných v odpadních vodách
 • odolnost proti usazování biologického materiálu (nepodporuje tvorbu biologického filmu na stěnách trubek) a také jím není napadán
 • vysoká těsnost hrdlových spojů s pryžovým těsněním
 • PP může být svařován (na rozdíl od PVC-U jej ale nelze lepit pro jeho odolnost rozpouštědlům)
 • PP má vysokou odolnost proti vyšším teplotám – používá se pro trvalé provozní teploty 95°C. I při nízkých teplotách (pod -10°C) je trubka z PP dostatečně pružná.
 • PP není díky svému vysokému povrchovému odporu poškozován bludnými proudy a elektrochemickou korozi


POTRUBÍ HT - SPOJOVÁNÍ TRUBEK

POTRUBÍ HT - SPOJOVÁNÍ TRUBEK

27. 02. 2013

Možných typů spojů, které mohou být použity u odpadních plastových systémů, je celá řada. ...

POTRUBÍ HT - FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

27. 02. 2013
POTRUBÍ HT - NAVRHOVÁNÍ

POTRUBÍ HT - NAVRHOVÁNÍ

27. 02. 2013

Zásady pro navrhování a výpočet gravitačních systémů vnitřní kanalizace stanoví ČSN EN 12056-2. Tato norma stanovuje základní požadavky pro odvádění splaškových odpadních vod – pro odvádění průmyslových odpadních vod a pro kapaliny, odstraňované čerpáním se tato norma použije přiměřeně.

POTRUBÍ HT - UPEVŇOVÁNÍ HT ODPADNÍCH SYSTÉMŮ

27. 02. 2013
POTRUBÍ HT - SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

POTRUBÍ HT - SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

27. 02. 2013

HT odpadní trubky musí být během dopravy a skladování ležet na podkladu celou svou délkou, aby nedocházelo k jejich průhybům. ...

Ke stažení

Diskuse