Filtr

Doporučené

HTEM potrubí DN 100 DL 0,15 M

Je určeno k výstavbě připojovacího, odpadního, větracího a svodného potrubí uvnitř budov.
skladem
45 Kč 74 Kč

HTEM potrubí DN 100 DL 0,25 M

skladem
85 Kč 142 Kč

HTEM potrubí DN 100 DL 0,5 M

skladem
117 Kč 195 Kč

HTEM potrubí DN 100 DL 1 M

skladem
217 Kč 361 Kč

HTEM potrubí DN 100 DL 1,5 M

skladem
308 Kč 514 Kč

HTEM potrubí DN 100 DL 2 M

skladem
394 Kč 656 Kč

HTB koleno 110/15st.

skladem
46 Kč 76 Kč

HTB koleno 110/30st.

skladem
46 Kč 76 Kč

HTB koleno 110/45st.

skladem
48 Kč 79 Kč

HTB koleno 110/67st.

skladem
51 Kč 84 Kč

HTB koleno 110/87st.

skladem
51 Kč 84 Kč

HTB koleno flexibilní 110/0-30st.

skladem
130 Kč 217 Kč

HTDA ODBOČKA dvojitá 67° 110/50/50

skladem
377 Kč

HTDA ODBOČKA dvojitá 67° 110/75/75

skladem
293 Kč

HTDA ODBOČKA dvojitá 67° 110/110/110

skladem
451 Kč

HTDA ODBOČKA dvojitá 87° 110/110/110

skladem
443 Kč

HTEA ODBOČKA 45° 110/40

skladem
82 Kč 136 Kč

HTEA ODBOČKA 45° 110/50

skladem
58 Kč 96 Kč

HTEA ODBOČKA 45° 110/75

skladem
95 Kč 158 Kč

HTEA ODBOČKA 45° 110/110

skladem
77 Kč 129 Kč

Odpadní systémy z PP jsou určeny k odvádění odpadních, splaškových, průmyslových a dešťových vod uvnitř objektů a průmyslových staveb. Maximální dovolená teplota dopravovaných kapalin je trvale 95°C, krátkodobě 105°C. PP trubky lze bez problémů napojovat i na jiné trubky (PVC-U, PE, neplastové materiály) shodných průměrů při respektování maximálních provozních teplot médií.

PP trubky nejsou určeny pro pokládku do země ani pro volná venkovní vedení vně budov.

Dopravovaná média:

splaškové odpadní vody, dešťové vody, průmyslové odpadní vody, většina běžných chemikálií, např. vodné roztoky neoxidujících kyselin, zásad, alkoholů, aldehydů, peroxidů atd., benzín, oleje

Mezi základní výhody trubek a tvarovek z PP patří:

  • životnost minimálně 50 let
  • velmi dobré hydraulické vlastnosti (minimalizuje se tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního
    povrchu trubek)
  • výborná chemická odolnost proti většině chemických látek běžně přítomných v odpadních vodách
  • odolnost proti usazování biologického materiálu (nepodporuje tvorbu biologického filmu na stěnách trubek) a také jím není napadán
  • vysoká těsnost hrdlových spojů s pryžovým těsněním
  • PP může být svařován (na rozdíl od PVC-U jej ale nelze lepit pro jeho odolnost rozpouštědlům)
  • PP má vysokou odolnost proti vyšším teplotám – používá se pro trvalé provozní teploty 95°C. I při nízkých teplotách (pod -10°C) je trubka z PP dostatečně pružná.
  • PP není díky svému vysokému povrchovému odporu poškozován bludnými proudy a elektrochemickou korozi


POTRUBÍ HT - SPOJOVÁNÍ TRUBEK

POTRUBÍ HT - SPOJOVÁNÍ TRUBEK

27. 02. 2013

Možných typů spojů, které mohou být použity u odpadních plastových systémů, je celá řada. ...

POTRUBÍ HT - FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

27. 02. 2013
POTRUBÍ HT - NAVRHOVÁNÍ

POTRUBÍ HT - NAVRHOVÁNÍ

27. 02. 2013

Zásady pro navrhování a výpočet gravitačních systémů vnitřní kanalizace stanoví ČSN EN 12056-2. Tato norma stanovuje základní požadavky pro odvádění splaškových odpadních vod – pro odvádění průmyslových odpadních vod a pro kapaliny, odstraňované čerpáním se tato norma použije přiměřeně.

POTRUBÍ HT - UPEVŇOVÁNÍ HT ODPADNÍCH SYSTÉMŮ

27. 02. 2013
POTRUBÍ HT - SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

POTRUBÍ HT - SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

27. 02. 2013

HT odpadní trubky musí být během dopravy a skladování ležet na podkladu celou svou délkou, aby nedocházelo k jejich průhybům. ...

Ke stažení

Diskuse