Doporučené

HTB koleno 160/87st.

Kolena slouží ke změně směru jak ve vodorovném tak i ve svislém směru. Je dodáváno v úhlech 15°, 30°, 45°, 67°, 87°
skladem
292 Kč 486 Kč

HTEM potrubí DN 150 DL 1 M

skladem
645 Kč 1 075 Kč

HTB koleno 160/45st.

skladem
290 Kč 483 Kč

HTEM potrubí DN 150 DL 0,5 M

skladem
454 Kč 757 Kč

HTU přesuvka 160

skladem
367 Kč 612 Kč

HTEM potrubí DN 150 DL 2 M

skladem
1 049 Kč 1 748 Kč

HTM zátka hrdlová 160

skladem
158 Kč 263 Kč

HTEM potrubí DN 150 DL 0,25 M

skladem
288 Kč 480 Kč

HTB koleno 160/15st.

skladem
277 Kč 462 Kč

HTEM potrubí DN 150 DL 0,15 M

skladem
242 Kč 403 Kč

HTEA ODBOČKA 45° 160/160

skladem
1 882 Kč 3 137 Kč

HT těsnění náhradní 160

skladem
19 Kč 31 Kč

HTRE čistící kus 160

skladem
606 Kč 1 010 Kč

HTMM spojka dvouhrdlá 160

skladem
349 Kč 581 Kč

HTEM potrubí DN 150 DL 1,5 M

skladem
798 Kč 1 330 Kč

HTEA ODBOČKA 45° 160/110

skladem
1 101 Kč 4 358 Kč

HTEA ODBOČKA 87° 160/110

skladem
1 101 Kč 1 835 Kč

HTEA ODBOČKA 87° 160/160

skladem
1 882 Kč 3 137 Kč

HTB koleno 160/30st.

skladem
277 Kč 462 Kč

HTEA ODBOČKA 45° 160/125

skladem
1 697 Kč 2 828 Kč

Odpadní systémy z PP jsou určeny k odvádění odpadních, splaškových, průmyslových a dešťových vod uvnitř objektů a průmyslových staveb. Maximální dovolená teplota dopravovaných kapalin je trvale 95°C, krátkodobě 105°C. PP trubky lze bez problémů napojovat i na jiné trubky (PVC-U, PE, neplastové materiály) shodných průměrů při respektování maximálních provozních teplot médií.

PP trubky nejsou určeny pro pokládku do země ani pro volná venkovní vedení vně budov.

Dopravovaná média:

splaškové odpadní vody, dešťové vody, průmyslové odpadní vody, většina běžných chemikálií, např. vodné roztoky neoxidujících kyselin, zásad, alkoholů, aldehydů, peroxidů atd., benzín, oleje

Mezi základní výhody trubek a tvarovek z PP patří:

  • životnost minimálně 50 let
  • velmi dobré hydraulické vlastnosti (minimalizuje se tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního
    povrchu trubek)
  • výborná chemická odolnost proti většině chemických látek běžně přítomných v odpadních vodách
  • odolnost proti usazování biologického materiálu (nepodporuje tvorbu biologického filmu na stěnách trubek) a také jím není napadán
  • vysoká těsnost hrdlových spojů s pryžovým těsněním
  • PP může být svařován (na rozdíl od PVC-U jej ale nelze lepit pro jeho odolnost rozpouštědlům)
  • PP má vysokou odolnost proti vyšším teplotám – používá se pro trvalé provozní teploty 95°C. I při nízkých teplotách (pod -10°C) je trubka z PP dostatečně pružná.
  • PP není díky svému vysokému povrchovému odporu poškozován bludnými proudy a elektrochemickou korozi


POTRUBÍ HT - SPOJOVÁNÍ TRUBEK

POTRUBÍ HT - SPOJOVÁNÍ TRUBEK

27. 02. 2013

Možných typů spojů, které mohou být použity u odpadních plastových systémů, je celá řada. ...

POTRUBÍ HT - FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

27. 02. 2013
POTRUBÍ HT - NAVRHOVÁNÍ

POTRUBÍ HT - NAVRHOVÁNÍ

27. 02. 2013

Zásady pro navrhování a výpočet gravitačních systémů vnitřní kanalizace stanoví ČSN EN 12056-2. Tato norma stanovuje základní požadavky pro odvádění splaškových odpadních vod – pro odvádění průmyslových odpadních vod a pro kapaliny, odstraňované čerpáním se tato norma použije přiměřeně.

POTRUBÍ HT - UPEVŇOVÁNÍ HT ODPADNÍCH SYSTÉMŮ

POTRUBÍ HT - UPEVŇOVÁNÍ HT ODPADNÍCH SYSTÉMŮ

27. 02. 2013
POTRUBÍ HT - SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

POTRUBÍ HT - SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

27. 02. 2013

HT odpadní trubky musí být během dopravy a skladování ležet na podkladu celou svou délkou, aby nedocházelo k jejich průhybům. ...

Ke stažení

Diskuse