Filtr

 • DN(ID)
 • Typ
Doporučené

HTEM potrubí DN 150 DL 0,15 M

Je určeno k výstavbě připojovacího, odpadního, větracího a svodného potrubí uvnitř budov.
skladem
154.88 Kč

HTEM potrubí DN 150 DL 0,25 M

skladem
185.13 Kč

HTEM potrubí DN 150 DL 0,5 M

skladem
292.82 Kč

HTEM potrubí DN 150 DL 1 M

skladem
413.82 Kč

HTEM potrubí DN 150 DL 1,5 M

skladem
513.04 Kč

HTEM potrubí DN 150 DL 2 M

skladem
675.18 Kč

HTB koleno 160/15st.

skladem
188.76 Kč

HTB koleno 160/30st.

skladem
193.60 Kč

HTB koleno 160/45st.

skladem
171.82 Kč

HTB koleno 160/87st.

skladem
176.66 Kč

HTEA ODBOČKA 45° 160/110

skladem
582.01 Kč 4 357.21 Kč

HTEA ODBOČKA 45° 160/125

skladem
721.16 Kč

HTEA ODBOČKA 45° 160/160

skladem
954.69 Kč

HTEA ODBOČKA 67° 160/110

skladem
774.40 Kč

HTEA ODBOČKA 67° 160/125

skladem
951.06 Kč

HTEA ODBOČKA 67° 160/160

skladem
1 120.46 Kč

HTEA ODBOČKA 87° 160/110

skladem
470.69 Kč

HTEA ODBOČKA 87° 160/125

skladem
764.72 Kč

HTEA ODBOČKA 87° 160/160

skladem
955.90 Kč

HTU přesuvka 160

skladem
206.91 Kč

HTM zátka hrdlová 160

skladem
88.33 Kč

HTRE čistící kus 160

skladem
423.50 Kč

HT těsnění náhradní 160

skladem
14.52 Kč

HTMM spojka dvouhrdlá 160

skladem
225.06 Kč

Odpadní systémy z PP jsou určeny k odvádění odpadních, splaškových, průmyslových a dešťových vod uvnitř objektů a průmyslových staveb. Maximální dovolená teplota dopravovaných kapalin je trvale 95°C, krátkodobě 105°C. PP trubky lze bez problémů napojovat i na jiné trubky (PVC-U, PE, neplastové materiály) shodných průměrů při respektování maximálních provozních teplot médií.

PP trubky nejsou určeny pro pokládku do země ani pro volná venkovní vedení vně budov.

Dopravovaná média:

splaškové odpadní vody, dešťové vody, průmyslové odpadní vody, většina běžných chemikálií, např. vodné roztoky neoxidujících kyselin, zásad, alkoholů, aldehydů, peroxidů atd., benzín, oleje

Mezi základní výhody trubek a tvarovek z PP patří:

 • životnost minimálně 50 let
 • velmi dobré hydraulické vlastnosti (minimalizuje se tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního
  povrchu trubek)
 • výborná chemická odolnost proti většině chemických látek běžně přítomných v odpadních vodách
 • odolnost proti usazování biologického materiálu (nepodporuje tvorbu biologického filmu na stěnách trubek) a také jím není napadán
 • vysoká těsnost hrdlových spojů s pryžovým těsněním
 • PP může být svařován (na rozdíl od PVC-U jej ale nelze lepit pro jeho odolnost rozpouštědlům)
 • PP má vysokou odolnost proti vyšším teplotám – používá se pro trvalé provozní teploty 95°C. I při nízkých teplotách (pod -10°C) je trubka z PP dostatečně pružná.
 • PP není díky svému vysokému povrchovému odporu poškozován bludnými proudy a elektrochemickou korozi


POTRUBÍ HT - SPOJOVÁNÍ TRUBEK

POTRUBÍ HT - SPOJOVÁNÍ TRUBEK

27. 02. 2013

Možných typů spojů, které mohou být použity u odpadních plastových systémů, je celá řada. ...

POTRUBÍ HT - FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

27. 02. 2013
POTRUBÍ HT - NAVRHOVÁNÍ

POTRUBÍ HT - NAVRHOVÁNÍ

27. 02. 2013

Zásady pro navrhování a výpočet gravitačních systémů vnitřní kanalizace stanoví ČSN EN 12056-2. Tato norma stanovuje základní požadavky pro odvádění splaškových odpadních vod – pro odvádění průmyslových odpadních vod a pro kapaliny, odstraňované čerpáním se tato norma použije přiměřeně.

POTRUBÍ HT - UPEVŇOVÁNÍ HT ODPADNÍCH SYSTÉMŮ

27. 02. 2013
POTRUBÍ HT - SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

POTRUBÍ HT - SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

27. 02. 2013

HT odpadní trubky musí být během dopravy a skladování ležet na podkladu celou svou délkou, aby nedocházelo k jejich průhybům. ...

Ke stažení

Diskuse