Doporučené

HTB koleno 50/87st.

Kolena slouží ke změně směru jak ve vodorovném tak i ve svislém směru. Je dodáváno v úhlech 15°, 30°, 45°, 67°, 87°
skladem
17 Kč 28 Kč

HTB koleno 50/45st.

skladem
17 Kč 28 Kč

HTEM potrubí DN 50 DL 0,5 M

skladem
44 Kč 73 Kč

HTEM potrubí DN 50 DL 1 M

skladem
74 Kč 123 Kč

HTRK redukce 110/50 krátká

skladem
32 Kč 54 Kč

HTEM potrubí DN 50 DL 2 M

skladem
134 Kč 223 Kč

HTM zátka hrdlová 50

skladem
9 Kč 15 Kč

HTB koleno 50/30st.

skladem
17 Kč 28 Kč

HTB koleno 50/15st.

skladem
17 Kč 28 Kč

HTEM potrubí DN 50 DL 0,25 M

skladem
35 Kč 59 Kč

HTB koleno 50/67st.

skladem
17 Kč 28 Kč

HTU přesuvka 50

skladem
23 Kč 38 Kč

HTEA ODBOČKA 87° 50/50

skladem
32 Kč 53 Kč

HTEA ODBOČKA 45° 50/50

skladem
32 Kč 54 Kč

HTRK redukce 75/50 krátká

skladem
24 Kč 40 Kč

HTEM potrubí DN 50 DL 0,15 M

skladem
13 Kč 21 Kč

HTEM potrubí DN 50 DL 1,5 M

skladem
102 Kč 170 Kč

HT těsnění náhradní 50

skladem
4 Kč 6 Kč

HTMM spojka dvouhrdlá 50

skladem
23 Kč 38 Kč

HTEA ODBOČKA 67° 50/50

skladem
32 Kč 54 Kč

Odpadní systémy z PP jsou určeny k odvádění odpadních, splaškových, průmyslových a dešťových vod uvnitř objektů a průmyslových staveb. Maximální dovolená teplota dopravovaných kapalin je trvale 95°C, krátkodobě 105°C. PP trubky lze bez problémů napojovat i na jiné trubky (PVC-U, PE, neplastové materiály) shodných průměrů při respektování maximálních provozních teplot médií.

PP trubky nejsou určeny pro pokládku do země ani pro volná venkovní vedení vně budov.

Dopravovaná média:

splaškové odpadní vody, dešťové vody, průmyslové odpadní vody, většina běžných chemikálií, např. vodné roztoky neoxidujících kyselin, zásad, alkoholů, aldehydů, peroxidů atd., benzín, oleje

Mezi základní výhody trubek a tvarovek z PP patří:

  • životnost minimálně 50 let
  • velmi dobré hydraulické vlastnosti (minimalizuje se tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního
    povrchu trubek)
  • výborná chemická odolnost proti většině chemických látek běžně přítomných v odpadních vodách
  • odolnost proti usazování biologického materiálu (nepodporuje tvorbu biologického filmu na stěnách trubek) a také jím není napadán
  • vysoká těsnost hrdlových spojů s pryžovým těsněním
  • PP může být svařován (na rozdíl od PVC-U jej ale nelze lepit pro jeho odolnost rozpouštědlům)
  • PP má vysokou odolnost proti vyšším teplotám – používá se pro trvalé provozní teploty 95°C. I při nízkých teplotách (pod -10°C) je trubka z PP dostatečně pružná.
  • PP není díky svému vysokému povrchovému odporu poškozován bludnými proudy a elektrochemickou korozi


POTRUBÍ HT - SPOJOVÁNÍ TRUBEK

POTRUBÍ HT - SPOJOVÁNÍ TRUBEK

27. 02. 2013

Možných typů spojů, které mohou být použity u odpadních plastových systémů, je celá řada. ...

POTRUBÍ HT - FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

27. 02. 2013
POTRUBÍ HT - NAVRHOVÁNÍ

POTRUBÍ HT - NAVRHOVÁNÍ

27. 02. 2013

Zásady pro navrhování a výpočet gravitačních systémů vnitřní kanalizace stanoví ČSN EN 12056-2. Tato norma stanovuje základní požadavky pro odvádění splaškových odpadních vod – pro odvádění průmyslových odpadních vod a pro kapaliny, odstraňované čerpáním se tato norma použije přiměřeně.

POTRUBÍ HT - UPEVŇOVÁNÍ HT ODPADNÍCH SYSTÉMŮ

POTRUBÍ HT - UPEVŇOVÁNÍ HT ODPADNÍCH SYSTÉMŮ

27. 02. 2013
POTRUBÍ HT - SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

POTRUBÍ HT - SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

27. 02. 2013

HT odpadní trubky musí být během dopravy a skladování ležet na podkladu celou svou délkou, aby nedocházelo k jejich průhybům. ...

Ke stažení

Diskuse