Doporučené

HTEM potrubí DN 75 DL 1 M

Je určeno k výstavbě připojovacího, odpadního, větracího a svodného potrubí uvnitř budov.
skladem
112 Kč 186 Kč

HTB koleno 75/87st.

skladem
31 Kč 51 Kč

HTRK redukce 110/75 krátká

skladem
42 Kč 69 Kč

HTB koleno 75/45st.

skladem
30 Kč 49 Kč

HTEM potrubí DN 75 DL 2 M

skladem
210 Kč 350 Kč

HTEM potrubí DN 75 DL 0,5 M

skladem
69 Kč 114 Kč

HTM zátka hrdlová 75

skladem
30 Kč 49 Kč

HTEM potrubí DN 75 DL 0,25 M

skladem
48 Kč 79 Kč

HTB koleno 75/15st.

skladem
40 Kč 66 Kč

HTB koleno 75/30st.

skladem
40 Kč 67 Kč

HTU přesuvka 75

skladem
27 Kč 44 Kč

HTEM potrubí DN 75 DL 1,5 M

skladem
160 Kč 267 Kč

HTB koleno 75/67st.

skladem
42 Kč 69 Kč

HTEA ODBOČKA 45° 75/50

skladem
46 Kč 76 Kč

HTEM potrubí DN 75 DL 0,15 M

skladem
19 Kč 31 Kč

HTEA ODBOČKA 87° 75/50

skladem
95 Kč 158 Kč

HTEA ODBOČKA 45° 75/75

skladem
53 Kč 88 Kč

HTUG přechod LITINA/PLAST 75

skladem
53 Kč 88 Kč

HTEA ODBOČKA 87° 75/75

skladem
106 Kč 176 Kč

HTRE čistící kus 75

skladem
124 Kč 206 Kč

Odpadní systémy z PP jsou určeny k odvádění odpadních, splaškových, průmyslových a dešťových vod uvnitř objektů a průmyslových staveb. Maximální dovolená teplota dopravovaných kapalin je trvale 95°C, krátkodobě 105°C. PP trubky lze bez problémů napojovat i na jiné trubky (PVC-U, PE, neplastové materiály) shodných průměrů při respektování maximálních provozních teplot médií.

PP trubky nejsou určeny pro pokládku do země ani pro volná venkovní vedení vně budov.

Dopravovaná média:

splaškové odpadní vody, dešťové vody, průmyslové odpadní vody, většina běžných chemikálií, např. vodné roztoky neoxidujících kyselin, zásad, alkoholů, aldehydů, peroxidů atd., benzín, oleje

Mezi základní výhody trubek a tvarovek z PP patří:

  • životnost minimálně 50 let
  • velmi dobré hydraulické vlastnosti (minimalizuje se tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního
    povrchu trubek)
  • výborná chemická odolnost proti většině chemických látek běžně přítomných v odpadních vodách
  • odolnost proti usazování biologického materiálu (nepodporuje tvorbu biologického filmu na stěnách trubek) a také jím není napadán
  • vysoká těsnost hrdlových spojů s pryžovým těsněním
  • PP může být svařován (na rozdíl od PVC-U jej ale nelze lepit pro jeho odolnost rozpouštědlům)
  • PP má vysokou odolnost proti vyšším teplotám – používá se pro trvalé provozní teploty 95°C. I při nízkých teplotách (pod -10°C) je trubka z PP dostatečně pružná.
  • PP není díky svému vysokému povrchovému odporu poškozován bludnými proudy a elektrochemickou korozi


POTRUBÍ HT - SPOJOVÁNÍ TRUBEK

POTRUBÍ HT - SPOJOVÁNÍ TRUBEK

27. 02. 2013

Možných typů spojů, které mohou být použity u odpadních plastových systémů, je celá řada. ...

POTRUBÍ HT - FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

27. 02. 2013
POTRUBÍ HT - NAVRHOVÁNÍ

POTRUBÍ HT - NAVRHOVÁNÍ

27. 02. 2013

Zásady pro navrhování a výpočet gravitačních systémů vnitřní kanalizace stanoví ČSN EN 12056-2. Tato norma stanovuje základní požadavky pro odvádění splaškových odpadních vod – pro odvádění průmyslových odpadních vod a pro kapaliny, odstraňované čerpáním se tato norma použije přiměřeně.

POTRUBÍ HT - UPEVŇOVÁNÍ HT ODPADNÍCH SYSTÉMŮ

POTRUBÍ HT - UPEVŇOVÁNÍ HT ODPADNÍCH SYSTÉMŮ

27. 02. 2013
POTRUBÍ HT - SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

POTRUBÍ HT - SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

27. 02. 2013

HT odpadní trubky musí být během dopravy a skladování ležet na podkladu celou svou délkou, aby nedocházelo k jejich průhybům. ...

Ke stažení

Diskuse