Doporučené
Žádná položka

Kanalizace venkovní se rozděluje podle druhu a nosnosti:

KG - systém PVC - SN4, SN8

KG - systém PVC - SN4, SN8

10. 04. 2014

hladké kanalizační potrubí pro běžnou pokládku

Potrubí je určeno pro ležaté vedení odpadních a dešťových vod uložené v zemi.
Venkovní kanalizační systém obsahuje roury a tvarovky vyrobené z tvrdého PVC barvy oranžové v průměrech

  • 110, 125, 160, 200,250,315,400,500 mm.

Potrubí je ve třech pevnostních třídách SN 4,8,12.
Tento systém se dá doplnit o systém revizních a čistících šachet, vpustí, žlabů.

UR2 - systém PP - SN10

UR2 - systém PP - SN10

10. 04. 2014

žebrované potrubí pro odvodnění dopravních staveb

Kanalizační potrubí je určeno pro ležaté gravitační vedení odpadních a dešťových vod uložené v zemi.

Systém se vyznačuje obvodovou tuhostí SN 10, čímž je předurčen k použití v místech s velkým statickým či dynamickým zatížením.
Venkovní kanalizační systém obsahuje roury a tvarovky vyrobené z polypropylénu barvy oranžové v průměrech

  • 160, 200,250,315,400,500 mm.

Potrubí je v pevnostní třídě SN10.
Tento systém se dá doplnit o systém revizních a čistících šachet, vpustí, žlabů.

K2 - systém PP - SN8

K2 - systém PP - SN8

10. 04. 2014

korugované potrubí pro výstavbu dešťové, splaškové kanalizace

Kanalizační potrubí je určeno pro ležaté gravitační vedení odpadních a dešťových vod uložené v zemi.
Díky vysoké tepelné a chemické odolnosti mohou být využívány pro výstavbu beztlakých průmyslových sítí.
Trubka má profilovanou korugovanou dvoustěnnou konstrukci.


Venkovní kanalizační systém obsahuje roury a tvarovky vyrobené z polypropylénu nejnovější generace barvy oranžové v průměrech

  • 160, 200, 250, 315, 400, 500, 600, 800, 1000 mm.

Potrubí je v pevnostní třídě SN 8.
Tento systém se dá doplnit o systém revizních a čistících šachet, vpustí, žlabů.

X-STREAM

X-STREAM

10. 04. 2014

korugované potrubí pro výstavbu dešťové, splaškové kanalizace

Systém gravitační kanalizace Wavin X-Stream je novou generací potrubí a tvarovek z polypropylénu (PP). Potrubí Wavin X-Stream je určeno k odvádění splaškových a dešťových vod.
Systém se vyznačuje obvodovou tuhostí SN 10, čímž je předurčen k použití v místech s velkým statickým či dynamickým zatížením.
Systém kanalizačního potrubí Wavin X-Stream je nabízen v průměrech

  • 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 mm.

Tento systém se dá doplnit o systém revizních a čistících šachet, vpustí, žlabů.

Systém je dostupný ve dvou barevných provedeních:

  • Vrstva vnější – oranžová a vrstva vnitřní - šedobílá
  • Vrstva vnější – černá a vrstva vnitřní – šedobílá
PRAGMA - systém PP - SN8, SN10

PRAGMA - systém PP - SN8, SN10

10. 04. 2014

žebrované potrubí s dutými oblými žebry pro výstavbu dešťové, splaškové kanalizace

Kanalizační potrubí je určeno pro ležaté gravitační vedení odpadních a dešťových vod uložené v zemi.
Díky vyšší pružnosti, vysoké tepelné a chemické odolnosti mohou být využívány pro výstavbu beztlakých průmyslových sítí.
Venkovní kanalizační systém obsahuje roury a tvarovky vyrobené z polypropylénu nejnovější generace barvy oranžové v průměrech

  • 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 mm.

Tento systém se dá doplnit o systém revizních a čistících šachet.

PECOR OPTIMA - systém PE-HD - SN6, SN8

PECOR OPTIMA - systém PE-HD - SN6, SN8

10. 04. 2014

kanalizační potrubí  s profilovanou stěnou systém  PE-HD

Jsou určeny ke stavbě i sanaci silničních propustků nebo jako chráničky inženýrských sítí na všech třídách pozemních komunikací. Obzvláště vhodné je jejich použití v případě neúnosného podloží a v poddolovaných oblastech.
Polyetylenové trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou v profilech DN:

  • 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm.

Trouby Pecor Optima jsou konstrukce flexibilní, které spolupůsobí se zásypem obklopujícím troubu na principu klenbového efektu - v závislosti na výšce nadnásypu dochází k redukci vnějších zatížení na troubu až o 70%.
Možnost volby pevnostní třídy dle podmínek projektu, SN 6, 8 kN/m2.

UPOROL - systém PE-HD - SN4, SN8

UPOROL - systém PE-HD - SN4, SN8

10. 04. 2014

kanalizační potrubí  s profilovanou stěnou systém UPOROL PE-HD

Kanalizační potrubí je určeno pro dešťové a smíšené kanalizace velkých průměrů s vysokými nároky na kvalitu a těsnost.
Masivní potrubí vyráběné z vysokohustotního polyetylénu (PEHD) ovinuté PP profilem, v profilech DN

  • 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1600, 2000 mm.

Možnost volby pevnostní třídy dle podmínek projektu, SN 4, 8 kN/m2.

HOBAS - systém GRP (sklolaminát) - SN1 - SN20

HOBAS - systém GRP (sklolaminát) - SN1 - SN20

10. 04. 2014

trubky z odstředivě litého sklolaminátu (CC-GRP)

Jsou používány v mnoha různých oblastech, zejména pro rozvody pitné vody a potrubní systémy pro přívody k malým vodním elektrárnám.
Trouby jsou v profilech 160 – 3600 mm.
Tento systém se dá doplnit o systém revizních a čistících šachet.
Potrubí je v pevnostní třídě SN 1 – 20kN/m2.
Tento systém se dá doplnit o systém revizních šachet. 

KAMENINOVÉ POTRUBÍ

KAMENINOVÉ POTRUBÍ

10. 04. 2014

glazované kameninové výrobky pro kanalizační potrubí

Glazované kameninové výrobky pro kanalizační potrubí v otevřených rýhách, pro protlačování, relining (vtahování nového potrubí), drenáž a renovace. Pokud jde o otevřené rýhy, sortiment zahrnuje trubky o průměrech od DN 100 do DN 1400 včetně a veškeré trubní armatury potřebné pro vybudování kompletní kanalizační sítě.
Tento systém se dá doplnit o systém betonových revizních a čistících šachet, vpustí, žlabů.

BETONOVÉ POTRUBÍ

BETONOVÉ POTRUBÍ

10. 04. 2014

betonové výrobky pro kanalizační potrubí