KG 2000 - KGEM trubka s hrdlem DN315 PP SN10

Kanalizační trubky a tvarovky KG 2000 Polypropylen® jsou vyrobeny z polypropylenu (PP). Vyznačují se hladkou homogenní s ...
skladem u výrobce
3 177 Kč
  • Kanalizace do náročných podmínek

KG 2000 Polypropylen® je moderní vyspělý systém kanalizačních tru-bek a tvarovek, určený především pro exponovaná místa a pro vý-stavbu kanalizace v náročných podmínkách, kde lze počítat s hloub-kou uložení až 8 m.  Zároveň splňuje veškeré standardy budoucnosti i podmínky pro ochranu přírody.

  • Materiál – PP

Kanalizační trubky a tvarovky KG 2000 Polypropylen® jsou vyráběny z polypropylenu (PP). Vyznačují se hladkou homogenní stěnou s vy-sokou kruhovou tuhostí, čímž jsou předurčeny pro uložení v zemi v místech s vyššími vrcholovými tlaky jako jsou dálniční vozovky, extrémní hloubky uložení či oblasti s vysokou hladinou podzemní vody.

  • Kruhová tuhost

Vzhledem k zesílené homogenní stěně trubek a tvarovek KG 2000  Polypropylen® je hodnota kruhové tuhosti dle normy i praktického řešení SN 10 a SN 16. Systém proto nachází své uplatnění například při zakládání staveb ve velkoměstské zástavbě a v centrech měst.

  • Těsnící vlastnosti

Těsnost spojů systému KG 2000 Polypropylen® - přetlak až 7 bar. Zkouška těsnosti podle DIN EN 1277 (zk. prot. TGM - VA KU 27 776).

  • Nový těsnící element

Těsnost spojů systému při přetlaku i podtlaku zajišťuje vícebřitý těs-nící element, který je opatřen napínacím břitem – zabraňuje vniknu-tí nečistot mezi těsnění a stěnu trubky, vymezovacím břitem – fixuje pozici zasunuté trubky, stíracím břitem – odstraňuje zbytky nečistot ze zasouvaného konce trubky, hlavním břitem – zajišťuje dlouhodo-bé utěsnění spoje.

  • Chemická odolnost

Kanalizační systém KG 2000 Polypropylen® je dle DIN 8078 odolný vůči kyselým odpadním vodám s hodnotou pH 2 až po vody alkalic-ké o hodnotě pH 12.

  • Teplotní odolnost

Vzhledem k vysoké houževnatosti materiálu – polypropylenu, je celý systém, včetně těsnících elementů, dlouhodobě odolný teplotám do 90˚C.

  • Mechanická odolnost

Vysoká vrubová houževnatost a nízká povrchová drsnost (0,001 mm) má velký význam pro hydraulické vlastnosti kanalizačního sys-tému KG 2000 Polypropylen®. Obecně platí, že čím nižší je povrchová drsnost, tím vyšší může být průtočné množství, stěna trubky není napadána korozí ani erozí a tím téměř zaniká možnost tvorby usa-zenin.

  • Ekologie

Kanalizační systém KG 2000 Polypropylen® je inertní vůči podzem-ním i splaškovým vodám. Každá z jeho částí je plně recyklovatelná, případně spalitelná za vzniku vody a oxidu uhličitého.