POTRUBÍ KG2000 - ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • MODERNÍ VYSPĚLÝ SYSTÉM 
 • ODOLNOST V NÁROČNÝCH PODMÍNKÁCH 
 • VYSOKÁ PEVNOST A HOUŽEVNATOST 
 • OTĚRUVZDORNOST 
 • PEVNOSTNÍ TŘÍDA SN 10 a SN 16 
 • VODOTĚSNOST 3 bar 
 • VAKUUM 0,5 bar

 

•  DOKONALÁ TĚSNOST SPOJŮ

 

 • VÍCEBŘITÝ TĚSNÍCÍ ELEMENT 
 • CHEMICKÁ ODOLNOST pH 2 pH 12 
 • TEPLOTNÍ ODOLNOST KRÁTKODOBÁ 95°C, DLOUHODOBÁ 90°C 
 • VYSOKÁ VRUBOVÁ HOUŽEVNATOST 
 • NÍZKÁ POVRCHOVÁ DRSNOST 
 • 100 % RECYKLOVATELNOST 
 • V SOULADU S PŘÍRODOU

POTRUBÍ KG2000 - TECHNICKÉ INFORMACE

Kanalizační trubky a tvarovky z polypropylenu, se schopností odolávat vařící vodě a účinkům světla, vyráběné v souladu s DIN EN 14758-1.

Použití

Vzhledem k použité výrobní technologii je systém předurčen pro uložení v zemi v místech s vyššími vrcholovými tlaky – dálniční vozovky, extrémní hloubky uložení, oblasti s vysokou hladinou podzemní vody atd.


POTRUBÍ KG2000 - MONTÁŽNÍ NÁVOD

Tento návod v sobě zahrnuje pravidla, vzniklá na základě zkušeností s montáží v různých státech světa. Vzhledem k jeho obecnosti je nutné jej považovat pouze za doporučený a nezávazný.
Návod popisuje dopravu, skladování a průběh montáže kanalizačního potrubí KG 2000 Polypropylen®. Zahrnuje v sobě výkopové práce, pokládku potrubí, obsyp, zásyp, opravy a údržbu. Zvláštní ohled je nutné brát při pracích ve zmrzlé půdě nebo v místech s vysokou hladinou podzemní vody. Zároveň upravuje podmínky dopravy, manipulace a skladování materiálu. Návod zahrnuje průměrné
podmínky pokládky. Ve zvláštních případech je nutné kontaktovat konzultanta specializované projekční kanceláře, nebo některého z technických poradců společnosti OSMA.