KONCOVÁ ZPĚTNÁ KLAPKA S NEREZOVOU KLAPKOU - MONTÁŽ

Montáž koncové zpětné klapky s nerezovou klapkou je důležitým krokem při budování inženýrských sítí, zejména těch, které jsou určeny pro odvodnění nebo jiné fluidní aplikace. Zpětná klapka slouží k zabránění zpětného toku média (vody, odpadní vody atd.) a chrání tak systém před potenciálním poškozením nebo kontaminací.