Filtr

Doporučené

Nádrž BASIC tank 1000 l

Nádrž slouží ke skladování dešťové vody, splaškové vody(bez vývodu). Je vyrobena rotačním tvářením plastů HDPE. Certifik ...
do 21 pracovních dnů
10 575.40 Kč 11 495 Kč

Nádrž BASIC tank 1500 l

do 21 pracovních dnů
12 414.60 Kč 13 915 Kč

Zvýhodněná sada: Nádrž + PE poklop + Šachtová kopule

do 10 pracovních dnů
16 552.80 Kč 17 424 Kč

Nádrž na dešťovou vodu CRISTALL® 1600 l - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
10 575.40 Kč 11 132 Kč

Nádrž BASIC tank 2000 l

do 21 pracovních dnů
14 023.90 Kč 16 940 Kč

Nádrž BASIC tank 2200 l

do 21 pracovních dnů
14 138.85 Kč 15 609 Kč

Nádrž ECO tank 3300 l

do 21 pracovních dnů
18 335.13 Kč 19 602 Kč

Nádrž na dešťovou vodu COLUMBUS 3700 l - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
25 289 Kč 26 620 Kč

Zvýhodněná sada: Nádrž Columbus + PE poklop + Šachtová kopule

do 10 pracovních dnů
28 772.59 Kč

Nádrž na dešťovou vodu STORAGE tank 4000 l - samonosná včetně poklopu

do 21 pracovních dnů
21 725.55 Kč 25 410 Kč

Nádrž GEOPLAST 4000 l - včetně teleskopického poklopu

momentálně není skladem - na dotaz
26 369.53 Kč 27 757.40 Kč

Nádrž BASIC tank 4200 l - plochá jednokomorová

do 21 pracovních dnů
32 186 Kč 33 880 Kč

Nádrž na dešťovou vodu COLUMBUS 4500 l - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
32 645.80 Kč 34 364 Kč

Nádrž ECO tank 5000 l jednokomorová

do 21 pracovních dnů
24 990.13 Kč 26 862 Kč

Nádrž GEOPLAST 5000 l - včetně teleskopického poklopu

momentálně není skladem - na dotaz
28 340.62 Kč 29 832.55 Kč

Nádrž BASIC tank 5300 l jednokomorová

do 21 pracovních dnů
26 438.50 Kč 28 813.73 Kč

Nádrž GEOPLAST 6000 l - včetně teleskopického poklopu

momentálně není skladem - na dotaz
26 979.37 Kč 33 734.80 Kč

Nádrž na dešťovou vodu STORAGE tank 6000 l - samonosná včetně poklopu

do 21 pracovních dnů
27 128.20 Kč 30 219.75 Kč

Nádrž na dešťovou vodu COLUMBUS 6500 l - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
44 945.45 Kč 47 311 Kč

Nádrž BASIC tank 7000 l jednokomorová

do 21 pracovních dnů
30 461.75 Kč 32 694.20 Kč

Nádrž na dešťovou vodu LI-LO pro vysokou hladinu spodní vody - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
19 656.45 Kč 20 691 Kč

Nádrž Atlanta tank 10000 l jednokomorová

do 14 pracovních dnů
51 296.74 Kč 58 000.14 Kč

PE Geofiltr s filtračním košem 390mm,v-570mm DN110

do 5 pracovních dnů
2 931.83 Kč 3 085.50 Kč

Filtrační koš GEOPLAST

skladem
1 120.46 Kč 1 179.75 Kč

Filtrační balíček F1 - WS-RS/F1

skladem
2 497.44 Kč 2 629.33 Kč

Filtrační balíček F2

skladem
4 677.86 Kč 5 299.80 Kč

Přepadový sifon

skladem
2 262.70 Kč 2 601.50 Kč

Tichý nátok

skladem
1 828.31 Kč 1 960.20 Kč

Externí filtr WS-RS/FE přítok DN 160 přepad DN160

do 5 pracovních dnů
11 763.62 Kč 12 383.14 Kč

Gumová manžeta do otvoru - 110 KG

skladem
108.90 Kč 114.95 Kč

Gumová manžeta do otvoru - 160 KG

skladem
133.10 Kč 140.36 Kč

Nádstavec - prodlužovací komínek 530mm

na dotaz
2 299 Kč 2 541 Kč

šachtová kopule pro nádrž Columbus a Li-Lo 220 – 770 mm bez otvorů

do 10 pracovních dnů
6 518.27 Kč 6 860.70 Kč

šachtová kopule pro nádrž Cristall 470 – 950 mm s 3 otvory DN100 vč. těsnění

do 10 pracovních dnů
8 035.61 Kč 8 457.90 Kč

Nádstavec - prodlužovací komínek 600mm

na dotaz
2 393.38 Kč 2 519.22 Kč

Nádstavec teleskopický nízký s PE poklopem 236-409

na dotaz
4 127.31 Kč 4 343.90 Kč

Nástavec teleskopický s poklopem do 1,5t. 500-750mm

do 10 pracovních dnů
6 197.62 Kč 6 524.32 Kč

Filtrační koš malý

do 10 pracovních dnů
3 437.61 Kč 3 617.90 Kč

Filtrační koš velký

do 10 pracovních dnů
5 510.34 Kč 5 799.53 Kč

Filtrační koš velký + příslušenství - set ZAHRADA

do 14 pracovních dnů
7 410.04 Kč 7 799.66 Kč

Dotace na nádrže na dešťovou vodu - program dešťovka

Státní fond životního prostředí zveřejnil již první informace k připravovanému dotačnímu programu pro občany, který je zaměřený na podporu efektivního a udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Podle těchto zveřejněných předběžných informací budou z celkových čtyř podporovaných oblastí dvě zaměřeny na sběr a využívání dešťové vody.

Oblast 1:
Zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady
Podle předběžných informací bude možné finanční prostředky využít pořízení a instalaci akumulační nádrže pro zachytávání srážkové vody, která bude následně využita pro zálivku zahrady. Podpora bude poskytnuta pouze v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody a tuto podporu nebude možné čerpat pro novostavby.
Celkový výše dotace by měla činit až 20 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast 2:
Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
Tyto finanční prostředky by mělo být možné využít na pořízení akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, která bude následně využívána na splachování WC v domě a případné přebytky pro zálivku zahrady. Podpora by se měla vztahovat na stávající domy i novostavby na celém území ČR. Výše dotace by měla činit až 30 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast 3 :
Odpojení srážkové vody od kanalizace

tato oblast podpory je určena pouze pro stávající domy v rámci celé ČR, které mají v současné době srážkové vody svedeny přímo do kanalizace;

retenční nádrže mohou mít různou podobu (např. zahradní rybníček / jezírko);


Dotační program by měl být vyhlášen v dubnu 2017 s příjmem žádostí od května 2017 a žádat o ni budou moci vlastníci a stavebníci rodinných a obytných domů. Celkový objem finančních prostředků na podporu je plánován ve výši 100 mil Kč.

Diskuse