Doporučené

Nádrž GEOPLAST 6000 l - včetně teleskopického poklopu

Kulovitá nádrž slouží ke skladování dešťové vody, splaškové vody(bez vývodu). Je vyrobena rotačním tvářením plastů HDPE. ...
skladem
34 900 Kč

Gumová manžeta do otvoru - 110 KG

skladem
209 Kč

Filtrační koš GEOPLAST

skladem
1 180 Kč

Gumová manžeta do otvoru - 160 KG

skladem
290 Kč

PUMPA blue line PMC1004PA zahradní ponorné automatické čerpadlo

skladem
4 234 Kč 4 981 Kč

Nádrž ECO-LINE 5000 litrů

do 21 pracovních dnů
26 990 Kč

Nádrž ECO-LINE 3300 litrů

do 21 pracovních dnů
19 991 Kč

Nástavec - prodlužovací komínek 600 mm

skladem
2 970 Kč

Nádrž ATLANTIS 5300 litrů

do 14 pracovních dnů
29 590 Kč

PE Geofiltr s filtračním košem 390mm,v-570mm DN110

skladem u výrobce
3 153 Kč

Nádrž OZEANIS 4000 litrů

do 14 pracovních dnů
23 590 Kč

Filtrační balíček F1 - WS-RS/F1

do 7 pracovních dnů
2 630 Kč

Nádrž HUDSON 5000 litrů - nízká

do 14 pracovních dnů
37 390 Kč

Filtrační balíček F2

do 7 pracovních dnů
6 199 Kč 7 501 Kč

Přepadový sifon

skladem
2 382 Kč 2 602 Kč

Externí filtr WS-RS/FE přítok DN 160 přepad DN160

do 5 pracovních dnů
12 384 Kč

Tichý nátok

skladem
1 924 Kč 1 961 Kč

Nádrž ATLANTIS 7000 litrů

do 14 pracovních dnů
35 890 Kč

Nádrž na dešťovou vodu CRISTALL® 1600 l - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
16 507 Kč 17 376 Kč

Zvýhodněná sada: Nádrž + PE poklop + Šachtová kopule

do 10 pracovních dnů
21 232 Kč 22 349 Kč

Dotace na nádrže na dešťovou vodu - program dešťovka

Státní fond životního prostředí zveřejnil již první informace k připravovanému dotačnímu programu pro občany, který je zaměřený na podporu efektivního a udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Podle těchto zveřejněných předběžných informací budou z celkových čtyř podporovaných oblastí dvě zaměřeny na sběr a využívání dešťové vody.

Oblast 1:
Zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady
Podle předběžných informací bude možné finanční prostředky využít pořízení a instalaci akumulační nádrže pro zachytávání srážkové vody, která bude následně využita pro zálivku zahrady. Podpora bude poskytnuta pouze v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody a tuto podporu nebude možné čerpat pro novostavby.
Celkový výše dotace by měla činit až 20 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast 2:
Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
Tyto finanční prostředky by mělo být možné využít na pořízení akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, která bude následně využívána na splachování WC v domě a případné přebytky pro zálivku zahrady. Podpora by se měla vztahovat na stávající domy i novostavby na celém území ČR. Výše dotace by měla činit až 30 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast 3 :
Odpojení srážkové vody od kanalizace

tato oblast podpory je určena pouze pro stávající domy v rámci celé ČR, které mají v současné době srážkové vody svedeny přímo do kanalizace;

retenční nádrže mohou mít různou podobu (např. zahradní rybníček / jezírko);

 

Dotační program by měl být vyhlášen v dubnu 2017 s příjmem žádostí od května 2017 a žádat o ni budou moci vlastníci a stavebníci rodinných a obytných domů. Celkový objem finančních prostředků na podporu je plánován ve výši 100 mil Kč.

Diskuse