Filtr

  • Objem nádrže
Doporučené

Zvýhodněná sada: Nádrž + PE poklop + Šachtová kopule

Ideální řešení pro celoroční využívání dešťové vody ze střech 50 až 100m2. Nádrže CRISTALL® jsou monolitické konstrukce. ...
do 5 pracovních dnů
16 070 Kč

Nádrž GEOPLAST tank 6000 l - jednokomorová

skladem
28 704 Kč 30 214 Kč

Nádrž na dešťovou vodu STORAGE tank 6000 l - samonosná včetně poklopu

do 7 pracovních dnů
28 708 Kč 30 220 Kč

PE Geofiltr s filtračním košem 390mm,v-570mm DN110

do 5 pracovních dnů
2 576 Kč 2 712 Kč

Filtrační koš GEOPLAST

skladem
1 120 Kč 1 180 Kč

Filtrační balíček F1 - WS-RS/F1

skladem
2 497 Kč 2 629 Kč

Externí filtr WS-RS/FE přítok DN 160 přepad DN160

do 5 pracovních dnů
11 764 Kč 12 383 Kč

Nádrž na dešťovou vodu STORAGE tank 4000 l - samonosná včetně poklopu

do 7 pracovních dnů
22 092 Kč 23 255 Kč

Nádrž BASIC tank 4200 l - plochá jednokomorová

do 7 pracovních dnů
32 186 Kč 33 880 Kč

Nádrž ECO tank 5000 l jednokomorová

do 7 pracovních dnů
24 990 Kč 26 305 Kč

Nádrž GEOPLAST tank 5000 l - jednokomorová

do 10 pracovních dnů
28 341 Kč 29 833 Kč

Nádrž GEOPLAST tank 4000 l - jednokomorová

do 10 pracovních dnů
26 370 Kč 27 757 Kč

Nádrž BASIC tank 1000 l

do 7 pracovních dnů
10 734 Kč 11 299 Kč

gumová manžeta do otvoru - 160 KG

skladem
133 Kč 140 Kč

Nádrž BASIC tank 1500 l

do 7 pracovních dnů
12 243 Kč 12 888 Kč

Zvýhodněná sada: Nádrž Columbus + PE poklop + Šachtová kopule

do 5 pracovních dnů
28 773 Kč

gumová manžeta do otvoru - 110 KG

skladem
109 Kč 115 Kč

Nádrž na dešťovou vodu CRISTALL® 1600 l - včetně PE poklopu

do 5 pracovních dnů
10 335 Kč 10 878 Kč

Nádrž ERDTANK 1700 l

do 7 pracovních dnů
16 149 Kč 16 999 Kč

Nádrž BASIC tank 2000 l

do 7 pracovních dnů
14 021 Kč 14 760 Kč

Nádrž STORAGE tank 2100 l

do 7 pracovních dnů
13 984 Kč 14 720 Kč

Nádrž BASIC tank 2200 l

do 7 pracovních dnů
14 357 Kč 15 112 Kč

Nádrž STORAGE tank 3300 l

do 7 pracovních dnů
17 714 Kč 18 647 Kč

Nádrž na dešťovou vodu COLUMBUS 3700 l - včetně PE poklopu

do 5 pracovních dnů
24 553 Kč 25 846 Kč

Nádrž ECO tank 3300 l

do 7 pracovních dnů
18 524 Kč 19 499 Kč

šachtová kopule pro nádrž Columbus a Li-Lo 220 – 770 mm bez otvorů

do 5 pracovních dnů
6 518 Kč 6 861 Kč

šachtová kopule pro nádrž Cristall 470 – 950 mm s 3 otvory DN100 vč. těsnění

do 5 pracovních dnů
8 036 Kč 8 458 Kč

Nádrž BASIC tank 5300 l jednokomorová

do 7 pracovních dnů
27 373 Kč 28 814 Kč

Nádrž BASIC tank 7000 l jednokomorová

do 7 pracovních dnů
31 059 Kč 32 694 Kč

Nádstavec - prodlužovací komínek 500mm

na dotaz
1 943 Kč 2 045 Kč

Nádstavec teleskopický nízký s PE poklopem 236-409

na dotaz
4 012 Kč 4 223 Kč

Nástavec teleskopický vysoký s poklopem nosnost 600kg

do 7 pracovních dnů
6 083 Kč 6 403 Kč

Filtrační koš malý

do 7 pracovních dnů
2 945 Kč 3 100 Kč

Filtrační koš velký

do 7 pracovních dnů
5 510 Kč 5 800 Kč

Nádrž - litinový poklop

do 7 pracovních dnů
2 850 Kč 3 000 Kč

Filtrační koš + příslušenství - set ZAHRADA

do 7 pracovních dnů
7 410 Kč 7 800 Kč

Nádrž na dešťovou vodu COLUMBUS 4500 l - včetně PE poklopu

do 5 pracovních dnů
31 726 Kč 33 396 Kč

Nádrž na dešťovou vodu COLUMBUS 6500 l - včetně PE poklopu

do 5 pracovních dnů
43 658 Kč 45 956 Kč

Nádrž na dešťovou vodu CRISTALL® 2650 l - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
15 587 Kč 16 408 Kč

Dotace na nádrže na dešťovou vodu - program dešťovka

Státní fond životního prostředí zveřejnil již první informace k připravovanému dotačnímu programu pro občany, který je zaměřený na podporu efektivního a udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Podle těchto zveřejněných předběžných informací budou z celkových čtyř podporovaných oblastí dvě zaměřeny na sběr a využívání dešťové vody.

Oblast 1:
Zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady
Podle předběžných informací bude možné finanční prostředky využít pořízení a instalaci akumulační nádrže pro zachytávání srážkové vody, která bude následně využita pro zálivku zahrady. Podpora bude poskytnuta pouze v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody a tuto podporu nebude možné čerpat pro novostavby.
Celkový výše dotace by měla činit až 20 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast 2:
Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
Tyto finanční prostředky by mělo být možné využít na pořízení akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, která bude následně využívána na splachování WC v domě a případné přebytky pro zálivku zahrady. Podpora by se měla vztahovat na stávající domy i novostavby na celém území ČR. Výše dotace by měla činit až 30 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast 3 :
Odpojení srážkové vody od kanalizace

tato oblast podpory je určena pouze pro stávající domy v rámci celé ČR, které mají v současné době srážkové vody svedeny přímo do kanalizace;

retenční nádrže mohou mít různou podobu (např. zahradní rybníček / jezírko);


Dotační program by měl být vyhlášen v dubnu 2017 s příjmem žádostí od května 2017 a žádat o ni budou moci vlastníci a stavebníci rodinných a obytných domů. Celkový objem finančních prostředků na podporu je plánován ve výši 100 mil Kč.

Diskuse