Filtr

Doporučené

Nádstavec - prodlužovací komínek 530mm

Prodloužení komínu o 530 mm.
na dotaz
2 299 Kč 2 541 Kč

Nádrž Atlanta tank 10000 l jednokomorová

do 14 pracovních dnů
51 296.74 Kč 58 000.14 Kč

Zvýhodněná sada: Nádrž + PE poklop + Šachtová kopule

do 10 pracovních dnů
16 552.80 Kč 17 424 Kč

Nádrž GEOPLAST 6000 l - včetně teleskopického poklopu

skladem
26 979.37 Kč 33 734.80 Kč

Nádrž na dešťovou vodu STORAGE tank 6000 l - samonosná včetně poklopu

do 21 pracovních dnů
25 495.91 Kč 30 219.75 Kč

PE Geofiltr s filtračním košem 390mm,v-570mm DN110

do 5 pracovních dnů
2 931.83 Kč 3 085.50 Kč

Filtrační koš GEOPLAST

skladem
1 120.46 Kč 1 179.75 Kč

Filtrační balíček F1 - WS-RS/F1

skladem
2 497.44 Kč 2 629.33 Kč

Externí filtr WS-RS/FE přítok DN 160 přepad DN160

do 5 pracovních dnů
11 763.62 Kč 12 383.14 Kč

Nádrž na dešťovou vodu SMART tank 4000 l - samonosná včetně poklopu

do 21 pracovních dnů
20 461.10 Kč 22 808.50 Kč

Nádrž BASIC tank 4200 l - plochá jednokomorová

do 21 pracovních dnů
32 186 Kč 33 880 Kč

Nádrž ECO tank 5000 l jednokomorová

do 21 pracovních dnů
24 990.13 Kč 26 305.40 Kč

Nádrž GEOPLAST 5000 l - včetně teleskopického poklopu

do 10 pracovních dnů
28 340.62 Kč 29 832.55 Kč

Nádrž GEOPLAST 4000 l - včetně teleskopického poklopu

do 10 pracovních dnů
26 369.53 Kč 27 757.40 Kč

Nádrž BASIC tank 1000 l

do 21 pracovních dnů
10 344.29 Kč 11 011 Kč

Gumová manžeta do otvoru - 160 KG

skladem
133.10 Kč 140.36 Kč

Nádrž BASIC tank 1500 l

do 21 pracovních dnů
12 173.81 Kč 13 915 Kč

Zvýhodněná sada: Nádrž Columbus + PE poklop + Šachtová kopule

do 5 pracovních dnů
28 772.59 Kč

Gumová manžeta do otvoru - 110 KG

skladem
108.90 Kč 114.95 Kč

Nádrž na dešťovou vodu CRISTALL® 1600 l - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
10 575.40 Kč 11 132 Kč

Nádrž BASIC tank 2000 l

do 21 pracovních dnů
14 021.48 Kč 14 759.58 Kč

Nádrž STORAGE tank 2100 l

do 21 pracovních dnů
13 679.05 Kč 15 246 Kč

Nádrž BASIC tank 2200 l

do 21 pracovních dnů
13 999.70 Kč 15 125 Kč

Nádrž na dešťovou vodu COLUMBUS 3700 l - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
25 289 Kč 26 620 Kč

Nádrž ECO tank 3300 l

do 21 pracovních dnů
17 415.53 Kč 18 742.90 Kč

šachtová kopule pro nádrž Columbus a Li-Lo 220 – 770 mm bez otvorů

do 10 pracovních dnů
6 518.27 Kč 6 860.70 Kč

šachtová kopule pro nádrž Cristall 470 – 950 mm s 3 otvory DN100 vč. těsnění

do 10 pracovních dnů
8 035.61 Kč 8 457.90 Kč

Nádrž BASIC tank 5300 l jednokomorová

do 21 pracovních dnů
25 287.79 Kč 28 813.73 Kč

Nádrž BASIC tank 7000 l jednokomorová

do 21 pracovních dnů
29 498.59 Kč 32 694.20 Kč

Nádstavec - prodlužovací komínek 600mm

na dotaz
2 283.27 Kč 2 403.06 Kč

Nádstavec teleskopický nízký s PE poklopem 236-409

na dotaz
4 127.31 Kč 4 343.90 Kč

Nástavec teleskopický s poklopem do 1,5t. 500-750mm

do 10 pracovních dnů
6 197.62 Kč 6 524.32 Kč

Filtrační koš malý

do 10 pracovních dnů
3 092.76 Kč 3 254.90 Kč

Filtrační koš velký

do 10 pracovních dnů
5 510.34 Kč 5 799.53 Kč

Filtrační koš velký + příslušenství - set ZAHRADA

do 14 pracovních dnů
7 410.04 Kč 7 799.66 Kč

Nádrž na dešťovou vodu COLUMBUS 4500 l - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
32 645.80 Kč 34 364 Kč

Nádrž na dešťovou vodu COLUMBUS 6500 l - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
44 945.45 Kč 47 311 Kč

Nádrž na dešťovou vodu LI-LO pro vysokou hladinu spodní vody - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
19 656.45 Kč 20 691 Kč

Dotace na nádrže na dešťovou vodu - program dešťovka

Státní fond životního prostředí zveřejnil již první informace k připravovanému dotačnímu programu pro občany, který je zaměřený na podporu efektivního a udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Podle těchto zveřejněných předběžných informací budou z celkových čtyř podporovaných oblastí dvě zaměřeny na sběr a využívání dešťové vody.

Oblast 1:
Zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady
Podle předběžných informací bude možné finanční prostředky využít pořízení a instalaci akumulační nádrže pro zachytávání srážkové vody, která bude následně využita pro zálivku zahrady. Podpora bude poskytnuta pouze v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody a tuto podporu nebude možné čerpat pro novostavby.
Celkový výše dotace by měla činit až 20 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast 2:
Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
Tyto finanční prostředky by mělo být možné využít na pořízení akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, která bude následně využívána na splachování WC v domě a případné přebytky pro zálivku zahrady. Podpora by se měla vztahovat na stávající domy i novostavby na celém území ČR. Výše dotace by měla činit až 30 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast 3 :
Odpojení srážkové vody od kanalizace

tato oblast podpory je určena pouze pro stávající domy v rámci celé ČR, které mají v současné době srážkové vody svedeny přímo do kanalizace;

retenční nádrže mohou mít různou podobu (např. zahradní rybníček / jezírko);


Dotační program by měl být vyhlášen v dubnu 2017 s příjmem žádostí od května 2017 a žádat o ni budou moci vlastníci a stavebníci rodinných a obytných domů. Celkový objem finančních prostředků na podporu je plánován ve výši 100 mil Kč.

Diskuse