Doporučené

Nádrž ATLANTA 10 000l jednokomorová

Kvalitní plastová samonosná jímka z nového materiálu bez přidání recyklátu. Vhodná na dešťové a splaškové vody. Uzam ...
do 10 pracovních dnů
53 845 Kč

Nádrž Ger-ekoplast 5000 litrů černá

do 10 pracovních dnů
29 282 Kč

Nádrž Ger-ekoplast 5000 litrů modrá

do 10 pracovních dnů
29 887 Kč 31 460 Kč

Nádrž ATLANTA 3000l jednokomorová

do 10 pracovních dnů
17 884 Kč

Nádrž OZEANIS tank 1000 l

do 10 pracovních dnů
11 495 Kč

Nádrž OZEANIS tank 1500 l

do 10 pracovních dnů
12 705 Kč

Nádrž na dešťovou vodu CRISTALL® 1600 l - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
14 599 Kč

Nádrž OZEANIS tank 2000 l

do 10 pracovních dnů
14 520 Kč

Nádrž ATLANTIS tank 2200 l

do 10 pracovních dnů
14 823 Kč

Nádrž na dešťovou vodu CRISTALL® 2650 l - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
19 197 Kč

Nádrž ECO-LINE tank 3300 l

do 10 pracovních dnů
18 634 Kč

Nádrž na dešťovou vodu COLUMBUS 3700 l - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
28 623 Kč

Nádrž na dešťovou vodu Kolomaki PLANUS 4

do 10 pracovních dnů
36 179 Kč

Nádrž GEOPLAST 4000 l - včetně teleskopického poklopu

momentálně není skladem - na dotaz
29 146 Kč

Nádrž na dešťovou vodu COLUMBUS 4500 l - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
37 129 Kč

Nádrž ECO-LINE tank 5000 l jednokomorová

do 10 pracovních dnů
25 592 Kč

Nádrž GEOPLAST 5000 l - včetně teleskopického poklopu

momentálně není skladem - na dotaz
31 325 Kč

Dotace na nádrže na dešťovou vodu - program dešťovka

Státní fond životního prostředí zveřejnil již první informace k připravovanému dotačnímu programu pro občany, který je zaměřený na podporu efektivního a udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Podle těchto zveřejněných předběžných informací budou z celkových čtyř podporovaných oblastí dvě zaměřeny na sběr a využívání dešťové vody.

Oblast 1:
Zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady
Podle předběžných informací bude možné finanční prostředky využít pořízení a instalaci akumulační nádrže pro zachytávání srážkové vody, která bude následně využita pro zálivku zahrady. Podpora bude poskytnuta pouze v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody a tuto podporu nebude možné čerpat pro novostavby.
Celkový výše dotace by měla činit až 20 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast 2:
Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
Tyto finanční prostředky by mělo být možné využít na pořízení akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, která bude následně využívána na splachování WC v domě a případné přebytky pro zálivku zahrady. Podpora by se měla vztahovat na stávající domy i novostavby na celém území ČR. Výše dotace by měla činit až 30 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast 3 :
Odpojení srážkové vody od kanalizace

tato oblast podpory je určena pouze pro stávající domy v rámci celé ČR, které mají v současné době srážkové vody svedeny přímo do kanalizace;

retenční nádrže mohou mít různou podobu (např. zahradní rybníček / jezírko);

 

Dotační program by měl být vyhlášen v dubnu 2017 s příjmem žádostí od května 2017 a žádat o ni budou moci vlastníci a stavebníci rodinných a obytných domů. Celkový objem finančních prostředků na podporu je plánován ve výši 100 mil Kč.

Diskuse