Filtr

  • Objem nádrže
Doporučené

Nádrž GEOPLAST tank 6000 l - jednokomorová

Válcová nádrž slouží ke skladování dešťové vody, splaškové vody(bez vývodu). Je vyrobena rotačním tvářením plastů HDPE. ...
skladem
28 704 Kč 30 214 Kč

Nádrž na dešťovou vodu STORAGE tank 6000 l - samonosná včetně poklopu

do 10 pracovních dnů
28 708 Kč 30 220 Kč

PE Geofiltr s filtračním košem 390mm,v-570mm DN110

do 5 pracovních dnů
2 576 Kč 2 712 Kč

Filtrační koš GEOPLAST

skladem
776 Kč 817 Kč

Filtrační balíček F1 - WS-RS/F1

skladem
1 644 Kč 1 732 Kč

Externí filtr WS-RS/FE přítok DN 160 přepad DN160

do 5 pracovních dnů
10 614 Kč 11 173 Kč

Nádrž na dešťovou vodu STORAGE tank 4000 l - samonosná včetně poklopu

do 10 pracovních dnů
22 092 Kč 23 255 Kč

Nádrž BASIC tank 4200 l - plochá jednokomorová

do 10 pracovních dnů
32 186 Kč 33 880 Kč

Nádrž ECO tank 5000 l jednokomorová

do 10 pracovních dnů
24 990 Kč 26 305 Kč

Nádrž GEOPLAST tank 5000 l - jednokomorová

do 10 pracovních dnů
28 341 Kč 29 833 Kč

Nádrž GEOPLAST tank 4000 l - jednokomorová

do 10 pracovních dnů
26 370 Kč 27 757 Kč

Nádrž BASIC tank 1000 l

do 10 pracovních dnů
10 734 Kč 11 299 Kč

gumová manžeta do otvoru - 160 KG

skladem
133 Kč 140 Kč

Nádrž BASIC tank 1500 l

do 10 pracovních dnů
12 243 Kč 12 888 Kč

gumová manžeta do otvoru - 110 KG

skladem
109 Kč 115 Kč

Nádrž na dešťovou vodu CRISTALL® 1600 l - včetně PE poklopu

do 5 pracovních dnů
10 769 Kč 11 335 Kč

Nádrž ERDTANK 1700 l

do 10 pracovních dnů
16 149 Kč 16 999 Kč

Nádrž BASIC tank 2000 l

do 10 pracovních dnů
14 021 Kč 14 760 Kč

Nádrž STORAGE tank 2100 l

do 10 pracovních dnů
13 984 Kč 14 720 Kč

Nádrž BASIC tank 2200 l

do 10 pracovních dnů
14 357 Kč 15 112 Kč

Nádrž STORAGE tank 3300 l

do 10 pracovních dnů
17 714 Kč 18 647 Kč

Nádrž na dešťovou vodu COLUMBUS 3700 l - včetně PE poklopu

do 5 pracovních dnů
25 587 Kč 26 933 Kč

Nádrž ECO tank 3300 l

do 10 pracovních dnů
18 524 Kč 19 499 Kč

šachtová kopule pro nádrž Columbus a Li-Lo 220 – 770 mm bez otvorů

do 5 pracovních dnů
4 219 Kč 4 441 Kč

šachtová kopule pro nádrž Cristall 470 – 950 mm s 3 otvory DN100 vč. těsnění

do 5 pracovních dnů
5 737 Kč 6 038 Kč

Nádrž BASIC tank 5300 l jednokomorová

do 10 pracovních dnů
27 373 Kč 28 814 Kč

Nádrž BASIC tank 7000 l jednokomorová

do 10 pracovních dnů
31 059 Kč 32 694 Kč

Nádstavec - prodlužovací komínek 500mm

na dotaz
1 943 Kč 2 045 Kč

Nádstavec teleskopický nízký s PE poklopem 236-409

na dotaz
4 012 Kč 4 223 Kč

Nástavec teleskopický vysoký s poklopem nosnost 600kg

do 10 pracovních dnů
6 083 Kč 6 403 Kč

Filtrační koš malý

do 10 pracovních dnů
2 945 Kč 3 100 Kč

Filtrační koš velký

do 10 pracovních dnů
5 510 Kč 5 800 Kč

Nádrž - litinový poklop

do 10 pracovních dnů
2 850 Kč 3 000 Kč

Filtrační koš + příslušenství - set ZAHRADA

do 10 pracovních dnů
7 410 Kč 7 800 Kč

Nádrž na dešťovou vodu COLUMBUS 4500 l - včetně PE poklopu

do 5 pracovních dnů
33 062 Kč 34 802 Kč

Nádrž na dešťovou vodu COLUMBUS 6500 l - včetně PE poklopu

do 5 pracovních dnů
45 496 Kč 47 891 Kč

Nádrž na dešťovou vodu CRISTALL® 2650 l - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
16 243 Kč 17 097 Kč

Dotace na nádrže na dešťovou vodu - program dešťovka

Státní fond životního prostředí zveřejnil již první informace k připravovanému dotačnímu programu pro občany, který je zaměřený na podporu efektivního a udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Podle těchto zveřejněných předběžných informací budou z celkových čtyř podporovaných oblastí dvě zaměřeny na sběr a využívání dešťové vody.

Oblast 1:
Zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady
Podle předběžných informací bude možné finanční prostředky využít pořízení a instalaci akumulační nádrže pro zachytávání srážkové vody, která bude následně využita pro zálivku zahrady. Podpora bude poskytnuta pouze v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody a tuto podporu nebude možné čerpat pro novostavby.
Celkový výše dotace by měla činit až 20 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast 2:
Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
Tyto finanční prostředky by mělo být možné využít na pořízení akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, která bude následně využívána na splachování WC v domě a případné přebytky pro zálivku zahrady. Podpora by se měla vztahovat na stávající domy i novostavby na celém území ČR. Výše dotace by měla činit až 30 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast 3 :
Odpojení srážkové vody od kanalizace

tato oblast podpory je určena pouze pro stávající domy v rámci celé ČR, které mají v současné době srážkové vody svedeny přímo do kanalizace;

retenční nádrže mohou mít různou podobu (např. zahradní rybníček / jezírko);


Dotační program by měl být vyhlášen v dubnu 2017 s příjmem žádostí od května 2017 a žádat o ni budou moci vlastníci a stavebníci rodinných a obytných domů. Celkový objem finančních prostředků na podporu je plánován ve výši 100 mil Kč.

Diskuse