Filtr

  • Objem nádrže
Doporučené

Nádrž na dešťovou vodu CRISTALL® 2650 l - včetně PE poklopu

Ideální řešení pro celoroční využívání dešťové vody ze střech 50 až 100m2. Nádrže CRISTALL® jsou monolitické konstrukce. ...
do 10 pracovních dnů
16 437.85 Kč

Nádrž BASIC tank 1000 l

do 21 pracovních dnů
10 575.40 Kč 11 495 Kč

Nádrž BASIC tank 1500 l

do 21 pracovních dnů
12 414.60 Kč 13 915 Kč

Zvýhodněná sada: Nádrž + PE poklop + Šachtová kopule

do 10 pracovních dnů
17 127.55 Kč

Nádrž na dešťovou vodu CRISTALL® 1600 l - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
10 920.25 Kč

Nádrž BASIC tank 2000 l

do 21 pracovních dnů
14 023.90 Kč 16 940 Kč

Nádrž BASIC tank 2200 l

do 21 pracovních dnů
14 138.85 Kč 15 609 Kč

Nádrž ECO tank 3300 l

do 21 pracovních dnů
18 335.13 Kč 19 602 Kč

Nádrž na dešťovou vodu COLUMBUS 3700 l - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
25 978.70 Kč

Zvýhodněná sada: Nádrž Columbus + PE poklop + Šachtová kopule

do 10 pracovních dnů
30 346.80 Kč

Nádrž na dešťovou vodu STORAGE tank 4000 l - samonosná včetně poklopu

do 21 pracovních dnů
21 725.55 Kč 25 410 Kč

Nádrž GEOPLAST 4000 l - včetně teleskopického poklopu

momentálně není skladem - na dotaz
29 145.27 Kč

Nádrž BASIC tank 4200 l - plochá jednokomorová

na dotaz
32 186 Kč 33 880 Kč

Nádrž na dešťovou vodu COLUMBUS 4500 l - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
33 680.35 Kč

Nádrž ECO tank 5000 l jednokomorová

do 21 pracovních dnů
24 990.13 Kč 26 862 Kč

Nádrž GEOPLAST 5000 l - včetně teleskopického poklopu

momentálně není skladem - na dotaz
31 324.48 Kč

Nádrž BASIC tank 5300 l jednokomorová

do 21 pracovních dnů
26 438.50 Kč 28 813.73 Kč

Nádrž GEOPLAST 6000 l - včetně teleskopického poklopu

skladem
29 819.24 Kč 33 734.80 Kč

Nádrž na dešťovou vodu STORAGE tank 6000 l - samonosná včetně poklopu

do 21 pracovních dnů
27 128.20 Kč 30 219.75 Kč

Nádrž na dešťovou vodu COLUMBUS 6500 l - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
45 865.05 Kč

Nádrž BASIC tank 7000 l jednokomorová

do 21 pracovních dnů
30 461.75 Kč 32 694.20 Kč

Nádrž Atlanta tank 10000 l jednokomorová

na dotaz
51 296.74 Kč 58 000.14 Kč

PE Geofiltr s filtračním košem 390mm,v-570mm DN110

do 5 pracovních dnů
3 240.38 Kč

Filtrační koš GEOPLAST

skladem
1 239.04 Kč

Filtrační balíček F1 - WS-RS/F1

skladem
2 761.22 Kč

Filtrační balíček F2

skladem
5 170.33 Kč 5 299.80 Kč

Přepadový sifon

skladem
2 499.86 Kč 2 601.50 Kč

Tichý nátok

skladem
2 020.70 Kč

Externí filtr WS-RS/FE přítok DN 160 přepad DN160

do 5 pracovních dnů
13 002.66 Kč

Gumová manžeta do otvoru - 110 KG

skladem
121 Kč

Gumová manžeta do otvoru - 160 KG

skladem
147.62 Kč

Nádstavec - prodlužovací komínek 530mm

na dotaz
2 299 Kč 2 541 Kč

Šachtová kopule pro nádrž Columbus a Li-Lo 220 – 770 mm bez otvorů

do 10 pracovních dnů
6 667.10 Kč

Nádstavec - prodlužovací komínek 600mm

na dotaz
2 393.38 Kč 2 519.22 Kč

Nádstavec teleskopický nízký s PE poklopem 236-409

na dotaz
4 127.31 Kč 4 343.90 Kč

Nástavec teleskopický s poklopem do 1,5t. 500-750mm

do 10 pracovních dnů
6 197.62 Kč 6 524.32 Kč

Filtrační koš malý

do 10 pracovních dnů
3 437.61 Kč 3 617.90 Kč

Filtrační koš velký

do 10 pracovních dnů
5 510.34 Kč 5 799.53 Kč

Filtrační koš velký + příslušenství - set ZAHRADA

do 14 pracovních dnů
7 410.04 Kč 7 799.66 Kč

Dotace na nádrže na dešťovou vodu - program dešťovka

Státní fond životního prostředí zveřejnil již první informace k připravovanému dotačnímu programu pro občany, který je zaměřený na podporu efektivního a udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Podle těchto zveřejněných předběžných informací budou z celkových čtyř podporovaných oblastí dvě zaměřeny na sběr a využívání dešťové vody.

Oblast 1:
Zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady
Podle předběžných informací bude možné finanční prostředky využít pořízení a instalaci akumulační nádrže pro zachytávání srážkové vody, která bude následně využita pro zálivku zahrady. Podpora bude poskytnuta pouze v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody a tuto podporu nebude možné čerpat pro novostavby.
Celkový výše dotace by měla činit až 20 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast 2:
Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
Tyto finanční prostředky by mělo být možné využít na pořízení akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, která bude následně využívána na splachování WC v domě a případné přebytky pro zálivku zahrady. Podpora by se měla vztahovat na stávající domy i novostavby na celém území ČR. Výše dotace by měla činit až 30 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast 3 :
Odpojení srážkové vody od kanalizace

tato oblast podpory je určena pouze pro stávající domy v rámci celé ČR, které mají v současné době srážkové vody svedeny přímo do kanalizace;

retenční nádrže mohou mít různou podobu (např. zahradní rybníček / jezírko);


Dotační program by měl být vyhlášen v dubnu 2017 s příjmem žádostí od května 2017 a žádat o ni budou moci vlastníci a stavebníci rodinných a obytných domů. Celkový objem finančních prostředků na podporu je plánován ve výši 100 mil Kč.

Diskuse