Filtr

  • Objem nádrže
Doporučené

Nádrž OZEANIS tank 1000 l

Nádrž slouží ke skladování dešťové vody, splaškové vody(bez vývodu). Je vyrobena rotačním tvářením plastů HDPE. Certifik ...
do 10 pracovních dnů
10 285 Kč 12 289.97 Kč

Nádrž OZEANIS tank 1500 l

do 10 pracovních dnů
12 400.08 Kč 13 489.08 Kč

Nádrž na dešťovou vodu CRISTALL® 1600 l - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
14 598.65 Kč

Nádrž OZEANIS tank 2000 l

do 10 pracovních dnů
13 673 Kč 14 520 Kč

Nádrž ATLANTIS tank 2200 l

do 10 pracovních dnů
13 915 Kč 14 399 Kč

Nádrž na dešťovou vodu CRISTALL® 2650 l - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
19 196.65 Kč

Nádrž ECO-LINE tank 3300 l

do 10 pracovních dnů
18 271 Kč 19 602 Kč

Nádrž na dešťovou vodu COLUMBUS 3700 l - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
28 622.55 Kč

Nádrž na dešťovou vodu Kolomaki PLANUS 4

do 10 pracovních dnů
36 179 Kč

Nádrž GEOPLAST 4000 l - včetně teleskopického poklopu

momentálně není skladem - na dotaz
29 145.27 Kč

Nádrž na dešťovou vodu OZEANIS tank 4000 l - samonosná včetně poklopu

do 10 pracovních dnů
19 965 Kč 25 410 Kč

Nádrž na dešťovou vodu COLUMBUS 4500 l - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
37 128.85 Kč

Nádrž ECO-LINE tank 5000 l jednokomorová

momentálně není skladem - na dotaz
23 776.50 Kč 25 289 Kč

Nádrž GEOPLAST 5000 l - včetně teleskopického poklopu

momentálně není skladem - na dotaz
31 324.48 Kč

Nádrž ATLANTIS 5300 l jednokomorová

do 10 pracovních dnů
25 954.50 Kč 26 620 Kč

Nádrž na dešťovou vodu Kolomaki PLANUS 6

do 10 pracovních dnů
44 649 Kč

Nádrž GEOPLAST 6000 l - včetně teleskopického poklopu

skladem
31 724.99 Kč 33 734.80 Kč

Nádrž na dešťovou vodu Kolomaki PROFI 6

do 10 pracovních dnů
50 699 Kč

Nádrž na dešťovou vodu OZEANIS 6000 l - samonosná včetně poklopu

do 10 pracovních dnů
26 196.50 Kč

Dotace na nádrže na dešťovou vodu - program dešťovka

Státní fond životního prostředí zveřejnil již první informace k připravovanému dotačnímu programu pro občany, který je zaměřený na podporu efektivního a udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Podle těchto zveřejněných předběžných informací budou z celkových čtyř podporovaných oblastí dvě zaměřeny na sběr a využívání dešťové vody.

Oblast 1:
Zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady
Podle předběžných informací bude možné finanční prostředky využít pořízení a instalaci akumulační nádrže pro zachytávání srážkové vody, která bude následně využita pro zálivku zahrady. Podpora bude poskytnuta pouze v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody a tuto podporu nebude možné čerpat pro novostavby.
Celkový výše dotace by měla činit až 20 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast 2:
Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
Tyto finanční prostředky by mělo být možné využít na pořízení akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, která bude následně využívána na splachování WC v domě a případné přebytky pro zálivku zahrady. Podpora by se měla vztahovat na stávající domy i novostavby na celém území ČR. Výše dotace by měla činit až 30 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast 3 :
Odpojení srážkové vody od kanalizace

tato oblast podpory je určena pouze pro stávající domy v rámci celé ČR, které mají v současné době srážkové vody svedeny přímo do kanalizace;

retenční nádrže mohou mít různou podobu (např. zahradní rybníček / jezírko);

 

Dotační program by měl být vyhlášen v dubnu 2017 s příjmem žádostí od května 2017 a žádat o ni budou moci vlastníci a stavebníci rodinných a obytných domů. Celkový objem finančních prostředků na podporu je plánován ve výši 100 mil Kč.

Diskuse