Doporučené

Nádrž GEOPLAST 6000 l - včetně teleskopického poklopu

Kulovitá nádrž slouží ke skladování dešťové vody, splaškové vody(bez vývodu). Je vyrobena rotačním tvářením plastů HDPE. ...
skladem
32 355 Kč 33 735 Kč

Gumová manžeta do otvoru - 110 KG

skladem
209 Kč

Filtrační koš GEOPLAST

skladem
1 180 Kč

Gumová manžeta do otvoru - 160 KG

skladem
290 Kč

PUMPA blue line PMC1004PA zahradní ponorné automatické čerpadlo

skladem
4 234 Kč 4 981 Kč

Nádrž ECO-LINE 5000 litrů

na dotaz
26 990 Kč

Nádrž ECO-LINE 3300 litrů

do 21 pracovních dnů
19 991 Kč

Nástavec - prodlužovací komínek 600 mm

skladem
2 970 Kč

Nádrž ATLANTIS 5300 litrů

do 14 pracovních dnů
29 590 Kč

Nádrž OZEANIS 4000 litrů

do 14 pracovních dnů
23 590 Kč

Filtrační balíček F1 - WS-RS/F1

momentálně není skladem - na dotaz
2 630 Kč

Filtrační balíček F2

momentálně není skladem - na dotaz
4 924 Kč 5 300 Kč

Nádrž HUDSON 5000 litrů - nízká

do 14 pracovních dnů
37 390 Kč

Externí filtr WS-RS/FE přítok DN 160 přepad DN160

do 5 pracovních dnů
12 384 Kč

Přepadový sifon

skladem
2 382 Kč 2 602 Kč

Tichý nátok

skladem
1 924 Kč 1 961 Kč

Nádrž na dešťovou vodu CRISTALL® 1600 l - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
16 507 Kč 17 376 Kč

Nádrž ATLANTIS 7000 litrů

do 14 pracovních dnů
35 591 Kč

Zvýhodněná sada: Nádrž + PE poklop + Šachtová kopule

do 10 pracovních dnů
21 232 Kč 22 349 Kč

Dotace na nádrže na dešťovou vodu - program dešťovka

Státní fond životního prostředí zveřejnil již první informace k připravovanému dotačnímu programu pro občany, který je zaměřený na podporu efektivního a udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Podle těchto zveřejněných předběžných informací budou z celkových čtyř podporovaných oblastí dvě zaměřeny na sběr a využívání dešťové vody.

Oblast 1:
Zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady
Podle předběžných informací bude možné finanční prostředky využít pořízení a instalaci akumulační nádrže pro zachytávání srážkové vody, která bude následně využita pro zálivku zahrady. Podpora bude poskytnuta pouze v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody a tuto podporu nebude možné čerpat pro novostavby.
Celkový výše dotace by měla činit až 20 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast 2:
Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
Tyto finanční prostředky by mělo být možné využít na pořízení akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, která bude následně využívána na splachování WC v domě a případné přebytky pro zálivku zahrady. Podpora by se měla vztahovat na stávající domy i novostavby na celém území ČR. Výše dotace by měla činit až 30 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast 3 :
Odpojení srážkové vody od kanalizace

tato oblast podpory je určena pouze pro stávající domy v rámci celé ČR, které mají v současné době srážkové vody svedeny přímo do kanalizace;

retenční nádrže mohou mít různou podobu (např. zahradní rybníček / jezírko);

 

Dotační program by měl být vyhlášen v dubnu 2017 s příjmem žádostí od května 2017 a žádat o ni budou moci vlastníci a stavebníci rodinných a obytných domů. Celkový objem finančních prostředků na podporu je plánován ve výši 100 mil Kč.

Diskuse