Doporučené

Nádrž GEOPLAST 6000 l - včetně teleskopického poklopu

Kulovitá nádrž slouží ke skladování dešťové vody, splaškové vody(bez vývodu). Je vyrobena rotačním tvářením plastů HDPE. ...
momentálně není skladem - na dotaz
31 725 Kč 33 735 Kč

Gumová manžeta do otvoru - 110 KG

skladem
176 Kč

Filtrační koš GEOPLAST

skladem
1 239 Kč

PUMPA blue line PMC1004PA zahradní ponorné automatické čerpadlo

skladem
4 234 Kč 4 981 Kč

Gumová manžeta do otvoru - 160 KG

skladem
200 Kč

Nádrž ECO-LINE tank 5000 l jednokomorová

do 21 pracovních dnů
26 318 Kč

Nádrž ECO-LINE tank 3300 l

do 21 pracovních dnů
19 360 Kč

Nádrž ATLANTIS 5300 l jednokomorová

do 14 pracovních dnů
29 403 Kč

Nástavec - prodlužovací komínek 600mm

skladem
2 520 Kč

PE Geofiltr s filtračním košem 390mm,v-570mm DN110

do 5 pracovních dnů
3 241 Kč

Filtrační balíček F1 - WS-RS/F1

momentálně není skladem - na dotaz
2 761 Kč

Filtrační balíček F2

momentálně není skladem - na dotaz
5 171 Kč 5 300 Kč

Nádrž GEOPLAST 4000 l - včetně teleskopického poklopu

momentálně není skladem - na dotaz
29 146 Kč

Nádrž NÍZKÁ HUDSON 5000 l - plochá jednokomorová

do 14 pracovních dnů
36 179 Kč

Externí filtr WS-RS/FE přítok DN 160 přepad DN160

do 5 pracovních dnů
13 003 Kč

Přepadový sifon

skladem
2 501 Kč 2 602 Kč

Nádrž GEOPLAST 5000 l - včetně teleskopického poklopu

momentálně není skladem - na dotaz
31 325 Kč

Tichý nátok

skladem
2 021 Kč

Nádrž na dešťovou vodu CRISTALL® 1600 l - včetně PE poklopu

do 10 pracovních dnů
16 507 Kč 17 376 Kč

Dotace na nádrže na dešťovou vodu - program dešťovka

Státní fond životního prostředí zveřejnil již první informace k připravovanému dotačnímu programu pro občany, který je zaměřený na podporu efektivního a udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Podle těchto zveřejněných předběžných informací budou z celkových čtyř podporovaných oblastí dvě zaměřeny na sběr a využívání dešťové vody.

Oblast 1:
Zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady
Podle předběžných informací bude možné finanční prostředky využít pořízení a instalaci akumulační nádrže pro zachytávání srážkové vody, která bude následně využita pro zálivku zahrady. Podpora bude poskytnuta pouze v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody a tuto podporu nebude možné čerpat pro novostavby.
Celkový výše dotace by měla činit až 20 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast 2:
Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
Tyto finanční prostředky by mělo být možné využít na pořízení akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, která bude následně využívána na splachování WC v domě a případné přebytky pro zálivku zahrady. Podpora by se měla vztahovat na stávající domy i novostavby na celém území ČR. Výše dotace by měla činit až 30 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast 3 :
Odpojení srážkové vody od kanalizace

tato oblast podpory je určena pouze pro stávající domy v rámci celé ČR, které mají v současné době srážkové vody svedeny přímo do kanalizace;

retenční nádrže mohou mít různou podobu (např. zahradní rybníček / jezírko);

 

Dotační program by měl být vyhlášen v dubnu 2017 s příjmem žádostí od května 2017 a žádat o ni budou moci vlastníci a stavebníci rodinných a obytných domů. Celkový objem finančních prostředků na podporu je plánován ve výši 100 mil Kč.

Diskuse