Vyberte si nádrž podle potřebné velikosti, čerpadlo a další příslušenství jako jsou filtrační koše, poklopy a jiné.

DOTACE NA NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU - PROGRAM NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOTACE NA NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU - PROGRAM NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Dešťovka – dešťová a odpadní voda 

Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody. 

Upozornění: Dotaci na využití dešťové a odpadní vody lze čerpat pouze v kombinaci se zateplením, novostavbou nebo s výměnou a instalací zdrojů energie.

Navštivte webové stránky Ministerstva životního prostředí ČR a Státního fondu životního prostředí ČR, abyste získali aktuální informace o dostupných grantových programech a dotacích. Zde se dozvíte o specifických podmínkách, kritériích a požadavcích pro získání podpory.