Nejpoužívanější nádrže pro pravidelné zalévání dešťovou vodou, nebo jako akumulační na běžnou vodu. Stačí pro zalévání zahrady a záhonů při déletrvajícím suchu.