Naším cílem je být pro Vás nejenom spolehlivým dodavatelem kompletního sortimentu stavebních materiálů pro opravy a výstavbu inženýrských sítí, ale i Vaším partnerem při řešení Vašich problémů.

Častým problémem s kterým se setkáváme bývá nedokonalá projektová dokumentace. Většinou bývá projektová dokumentace pouze podkladem pro stavební řízení a následně pro stavební povolení. Proto často projekt neobsahuje řešení všech technických detailů. Zároveň i kvalita zpracování projektu bývá značně rozdílná a často jsou doporučovány nevhodné nebo Vám neznámé materiály. Proto jsme tu pro Vás my a popřípadě odborní techničtí poradci výrobců nebo dodavatelů materiálů, kteří Vám rádi pomohou navrhnout řešení.

Jsme připraveni pro Vás zpracovat nezávazné cenové porovnání více alternativ s poukázáním na všechny dopady (kvalita, životnost, záruka, dodací lhůty, pracnost zpracování, úspora provozních nákladů apod.). Orientace je na dnešním, stále se vyvíjejícím, stavebním trhu s obrovským spektrem materiálů, z nichž některé nejsou certifikované, velice náročná.

Proto jsme tu pro Vás my.

Velice důležitou součástí našich dodávek je možnost dopravy až na místo stavby. V dnešní době čím dál více našich spokojených zákazníků dokáže ocenit kvalitu našich dodávek i z tohoto pohledu.

Dopravu do vzdálenějších míst samozřejmě řešíme prostřednictvím spolehlivých spedicí.

Naši smluvní, ale i jednorázoví odběratelé mohou využívat širokého spektra slev, které s nimi projednáváme pro určité období (většinou rok ) nebo na konkrétní obchodní případ formou celoroční nebo jednorázové kupní smlouvy.

Další možností nákupu u nás je využití E - SHOPU, kde jsou pro Vás připraveny různé kategorie zboží, včetně popisu, rad, výhodných cen a možnosti dopravy až do místa dle Vašeho přání.

Pro výstavbu a úpravy plynových potrubí a jejich součástí nabízíme trubky, chráničky, tvarovky, poklopy, fólie, tabulky, manžety a přechodky.

Pro kanalizační systémy jsou k dispozici různě druhy kanalizačního potrubí. Dále pak šachty, drenáže, liniové odvodnění, lapače střešních splavenin, podlahové vpusti, fólie, poklopy, kanálové armatury, vsakování, odlučovače ropných látek, odlučovače tuků, jímky a ČOV.

V oblasti vody nabízíme potrubí, tvarovky, armatury, poklopy, mříže, šachty a septiky.