PLASTICOR trubka korugovaná 300, SN 8 PP - Délka potrubí: 6 000 mm

Cena
3 932 Kč S DPH

Výrobce

Kód produktu
902300

Hmotnost
31 kg

Upřesněte výběr produktu
Varianta neexistuje

Skladem
ks

Systém je vhodný pro podzemní zabudování s širokým výběrem prvků – trubky kruhové tuhosti SN 8 umožňující dodatečné vkládaní prvků a možnost napojení na další systémy (revizní šachty).
Vnitřní povrch rour je velmi hladký a proto neumožňují zanášení těžších frakcí obsažených v odpadních vodách.
Absolutní hodnota součinitele drsnosti činí K=0,00011mm.
Proto při malých spádech bude průtok velmi dobrý.

Roury mají vysokou kruhovou tuhost SN 8 kN/m2 (SN 16 kN/m2 na objednávku) a proto se mohou používat pro výstavbu kanalizační sítě uložené v hloubce od 0,8m do 8m na územích bez zátěže nebo pod silnicemi s maximální dynamickou zátěží 11,5t na nápravu vozidla.

Je nutné, zvláště při velkých zátěžích, respektovat zásadu používání odpovídající zeminy při zásypu a její správné hutnění.
Vzhledem k nízké hmotnosti rour je provádění kanalizačních tras značně jednodušší. Roury jsou 15-20-krát lehčí než roury kameninové nebo betonové. Více

značení PLASTICOR

barva:

 • vrstva vnější - červenohnědá
 • vrstva vnitřní - šedobílá

těsnící kroužek ze syntetického kaučuku - součástí trubky

  • DN(ID) - používá se pro označení vnitřního průměru
  • DN(OD) - používá se pro označení vnějšího průměru

 

 

Oblast použití:

 • sítě splaškové kanalizace
 • sítě dešťové kanalizace
 • sítě jednotné kanalizace
 • samonosné prostupy pod cestami a kolejemi
 • ochranné potrubí
 • v místech, která jsou obzvláště vystavena statickému a dynamickému zatížení
 • při výskytu agresivních podzemních vod

Základní vlastnosti použitého materiálu:

 • dochází až k 50% redukci síly potřebné ke spojování potrubí
  • rychlejší a snadnější instalace
  • vysoce těsný spoj
  • vysoká chemická odolnost
  • dlouhá životnost polypropylenu
  • vysoka otěruvzdornost
  • vynikající hydraulické vlastnosti – hydraulická hladkost vnitřních stěn potrubí umožňuje jednak vysokou průtokovou rychlost transportovaných médií (zamezení hromadění usazenin v potrubí) a jednak použití menšího sklonu potrubí
  (zmenšení objemu zemních prací)
  • vysoká elasticita – velmi dobrý přenos statického zatížení (vysoké náspy konstrukcí komunikací apod ) i dynamického zatížení (např intenzivní silniční provoz: dálnice, vysokorychlostní komunikace apod )
  • možnost libovolného zkrácení potrubí
  • možnost šikmého řezáni potrubí – umožňuje estetické uložení silničního prostupu rovnoběžně s náspem
  • šedobílá barva vnitřní vrstvy je ideální k provádění TV monitoringu – inspekci
  • široka škála různorodých, jakož i přechodových tvarovek na systémy z jiných materiálů
  • nízká hmotnost potrubí při zachovaní vysoké kruhové tuhosti SN = 8 kN/m2
  • snadný transport a méně rizik v oblasti předpisů bezpečnosti práce při montáži na stavbě
  • přímé napojení do šachet DIAMIR 425, DIAMIR 600 a DIAMIR1000  bez použití přechodových tvarovek

Chemické vlastnosti:

 • Systém je odolný vůči většině rozpouštědel, olejů, zásad a kyselin.
 • Chemické látky, které se mohou běžně vyskytovat v komunální síti nebo v okolním terénu, nemají žádný vliv na potrubní systém.

Dlouhodobá životnost:

 • Zejména robustnější konstrukcí a tím větší odolnosti vůči abrazi se předpokládá životnost potrubí minimálně 100 let.

 

Přednosti systému:

 • nízká hmotnost potrubí – jednoduchý transport, úspora použití mechanizace
 • konstrukční délka potrubí – méně spojů
 • snadná a efektivní montáž – jednoduché zkrácení potrubí
 • možné použití obsypových materiálů i nad rámec ČSN EN 1610
 • díky velmi dobré kruhové tuhosti nižší nároky na hutněníobsypu
 • možné opětovné využití zeminy z výkopu
 • dlouhá životnost potrubí
 • velmi dobré hydraulické vlastnosti
 • extrémně těsný spoj i v případě deformace a posuvů