DOPRAVA ZDARMA SLEVA 5%

Ideální řešení pro celoroční využívání dešťové vody ze střech 50 až 100m2. Nádrže CRISTALL® jsou monolitické konstrukce. Masivní žebrová konstrukce bez jakýchkoliv svarů zaručuje dokonalou statickou pevnost a těsnost, nádrže není třeba obetonovávat. Na to vše poskytujeme výrobce bezkonkurenční záruku 15 let, životnost je prakticky neomezená! Více >>
Výrobce: Aliaxis - nádrže. Kód produktu: 200031

21 726 Kč S DPH, Původní cena 22 869 Kč , Ušetříte 1 143 Kč S DPH (5%) do 10 pracovních dnů


ks

Zemní nádrže dešťové vody  GARANTIA®  Cristall s PE-pokopem se smí instalovat pouze v nepojížděných plochách zeleně. Krátkodobé zatížení PE- poklopu odolného chůzi osob  činí max. 150 kg, dlouhodobé plošné zatížení  je max. 50 kg.

Zemní nádrže dešťové vody  GARANTIA®  Cristall s litinovým zakrytím třídy B 125 a betonovým prstencem se smí instalovat pod plochami pojížděnými osobními vozidly (max. zatížení nápravy 2,2 t). Nádrže nesmí být v žádném případě vestavěny pod plochy pojížděné nákladními vozidly. 

Zakrytí zeminou musí být v oblasti pojížděné osobními vozidly minimálně 80 cm vysoké a maximálně smí činit 100 cm. - V žádném případ nesmí zatížení vozidly přenášeno z poklopu přímo na nádrž.

Zemní nádrže Cristall nelze běžným způsobem instalovat v oblasti s vysokou spodní vodou ani ve svahu. Při výskytu spodní vodě a poloze ve svahu je nutno respektovat speciální předpisy pro montáž.

Připojovací otvory pro přítok a prázdnou trubku na teleskopické šachtě kupole CRISTALL® leží 180 mm nad tělesem nádrže.

V nádrži (z jednoho čela) je předvrtán a zatěsněn otvor pro přepad vody DN100. V případě potřeby je na předpřipravených plochách možno dovrtat 3 další otvory DN100. Tyto otvory je nutno osadit vhodným těsněním DN100, které není součástí dodávky sady, ale je možno je doobjednat.

Má neomezenou životnost díky použití výrobní technologie rotačního tváření plastů.

Výrobce poskytuje záruku 15 let, životnost je neomezena.

Samonosné nádrže se usazují do vykopané jámy a zasypávají pískem nebo štěrkopískem. Nevyžadují betonáž ani betonové podloží.

K zamezení deformací se nádrž před zásypem naplní z 1/3 vodou, potom se zásyp (oblázkový štěrk max. frakce 8/16 dle DIN 4226-1) po vrstvách max. 30 cm postupně zasype do 1/3 a zhutní. Návazně se nádrž naplní do 2/3 a opět v max. 30 cm vrstvách zasype do 2/3, atd. Jednotlivé vrstvy musí být dobře zhutněny (ruční pěchovačkou). Při pěchování je nutno zabránit poškození nádrže. V žádném případě nesmí být nasazeny strojní pěchovačky. Zásyp musí mít šířku min. 50 cm. Zásyp oblázkovým štěrkem musí být proveden plynule a ukončen v jednom dni, jinak může dojít v důsledku deště k přetížení zadrženou vodou.

Poklop je součásti dodávky.

Při montáži je třeba dodržovat "Návod pro montáž a údržbu zemní nádrže pro dešťovou a splaškovou vodu GARANTIA - CRISTALL 1600 l a 2650 l. - viz zde

Příslušenství, které lze dokoupit ke každé jímce je šachtová kopule a litinový poklop.

Ke každé nádrži obdržíte:

  • montážní postup
  • prohlášení o shodě
  • osvědčení o vodotěsnosti
  • záruční list
Objem nádrže
2650 l
Délka nádrže
2100 mm
KATEGORIE
Nádrže
Šířka nádrže
Ø 1300 mm
Výška nádrže bez komínu
Ø 1520 mm
Výška nádrže včetně komínu
1565 mm
Váha nádrže
120 kg

Kontaktujte nás!