WAVIN trubka korugovaná X-Stream 300-6m - SN10 PP

-20%
Cena
5 896 Kč S DPH

Původní cena
7 369 Kč S DPH

Ušetříte
20% (1 473 Kč)


Kód produktu
JP000130W

Hmotnost
31.4 kg

do 14 pracovních dnů
ks

Potrubí X-Stream je určeno k odvádění splaškových a dešťových vod. Systém se vyznačuje kruhovou tuhostí > 10 kN/m2, čímž je předurčen k použití v místech s velkým statickým či dynamickým zatížením. Potrubí je nabízeno v průměrech DN/ID 150 - 800 mm.(pro kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení - extrémní dynamické namáhání, výška krytí minimálně 0,6m a větší než 4 m), umožňující dodatečné vkládání prvků a možnost napojení na další systémy (např. revizní šachty).DN(ID) - používá se pro označení vnitřního průměru. DN(OD) - používá se pro označení vnějšího průměru. Více

značení X-Stream

barva:

 • vrstva vnější - černá
 • vrstva vnitřní - šedobílá

těsnící kroužek ze syntetického kaučuku - součástí trubky

  • DN(ID) - používá se pro označení vnitřního průměru
  • DN(OD) - používá se pro označení vnějšího průměru

 

trubky a tvarovky X-Stream (PP)® jsou vyráběny v souladu s platnými evropskými normami DIN 16 961 a ČSN EN 13476.

Oblast použití:

 • sítě splaškové kanalizace
 • sítě dešťové kanalizace
 • sítě jednotné kanalizace
 • samonosné prostupy pod cestami a kolejemi
 • ochranné potrubí
 • v místech, která jsou obzvláště vystavena statickému a dynamickému zatížení
 • při výskytu agresivních podzemních vod

Základní vlastnosti použitého materiálu:

 • dochází až k 50% redukci síly potřebné ke spojování potrubí
  • rychlejší a snadnější instalace
  • vysoce těsný spoj
  • vysoká chemická odolnost
  • dlouhá životnost polypropylenu
  • vysoka otěruvzdornost
  • vynikající hydraulické vlastnosti – hydraulická hladkost vnitřních stěn potrubí umožňuje jednak vysokou průtokovou rychlost transportovaných médií (zamezení hromadění usazenin v potrubí) a jednak použití menšího sklonu potrubí
  (zmenšení objemu zemních prací)
  • vysoká elasticita – velmi dobrý přenos statického zatížení (vysoké náspy konstrukcí komunikací apod ) i dynamického zatížení (např intenzivní silniční provoz: dálnice, vysokorychlostní komunikace apod )
  • možnost libovolného zkrácení potrubí
  • možnost šikmého řezáni potrubí – umožňuje estetické uložení silničního prostupu rovnoběžně s náspem
  • šedobílá barva vnitřní vrstvy je ideální k provádění TV monitoringu – inspekci
  • široka škála různorodých, jakož i přechodových tvarovek na systémy z jiných materiálů
  • nízká hmotnost potrubí při zachovaní vysoké kruhové tuhosti SN = 10 kN/m2
  • snadný transport a méně rizik v oblasti předpisů bezpečnosti práce při montáži na stavbě
  • přímé napojení do šachet Tegra 425, Tegra 600 a Tegra 1000 NG bez použití přechodových tvarovek

Chemické vlastnosti:

 • Systém X-Stream je odolný vůči většině rozpouštědel, olejů, zásad a kyselin.
 • Chemické látky, které se mohou běžně vyskytovat v komunální síti nebo v okolním terénu, nemají žádný vliv na potrubní systém.

Dlouhodobá životnost:

 • Zejména robustnější konstrukcí a tím větší odolnosti vůči abrazi se předpokládá životnost potrubí minimálně 100 let.

Těsnost a dobrá průchodnost - nová technologie spoje

 • Konstrukce systému Wavin X-Stream obsahuje unikátní prvky (symetrické těsnění a speciální hrdlo), které zajišťují snadné a výjimečně spolehlivé spoje.
 • Wavin X-Stream přináší nový speciální tvar hrdla, který podstatně zjednoduší samotnou montáž potrubí. Vnitřní část hrdla obsahuje náběhy (vstupní a vodicí), které zajistí rozložení síly potřebné pro zasunutí dříku do hrdla. V průběhu spojování potrubí Wavin X-Stream je možné rozlišit jednotlivé fáze spojení potrubí, čímž je umožněna průběžná kontrola správnosti spojení.
 • Umístění těsnění mezi 1. a 2. vlnu potrubí. Zavedení dříku potrubí do hrdla (osové navedení potrubí vůči hrdlu). Těsnění se již částečně stlačuje ve vstupní oblasti hrdla.
 • Úplné zasunutí dříku potrubí do hrdla. Těsnění je pomocí vodicích náběhů stlačeno do finální podoby.
 • Těsnění je stlačené do finální podoby a zaručuje 100% těsný spoj. Při použití malé síly získáme vysoce těsný a trvalý spoj.

Hrdlový spoj X-Stream (XS):

 • Patentovaný design hrdla - Hrdla jsou u Wavin X-Stream konstruována tak, aby vnitřní plochy v zásuvné oblasti byly zkoseny v různých úhlech. Díky různým úhlům v hrdle nemá těsnicí kroužek připojovaného potrubí na začátku všude stejný odpor a lze ho snadněji zasunout do hrdla Síla potřebná pro zasunutí je významně redukována a pokládka Wavin X-Stream je tak jednoduchá a bezpečná Patentovaný design hrdla u Wavin X-Stream tak podporuje rychlou a cenově výhodnou pokládku kanalizace
 • K vytvoření jakéhokoliv hrdlového spoje je třeba vynaložit určitou sílu. Ve spoji XS se nezbytná síla potřebná k vtlačení dříku potrubí do hrdla výrazně minimalizovala a to o cca 50 %. V případě použití potrubí o průměru do DN 400 může být montáž vykonána jednou osobou, pro montáž potrubí o průměrech DN 500 a 600 postačí dvě osoby. Všechny tvarovky systému XS mají stejnou unikátní konstrukci hrdlového spoje, která umožňuje rychlé a snadné spojení jakož i spolehlivé těsnění.
 • Symetrický těsnicí prvek - Těsnicí kroužek z EPDM umožňuje správně umístit těsnění až na místě montáže Díky symetrické konstrukci je možné ho použít nezávisle na směru a poskytuje tak ochranu před infiltracemi a úniky. Díky souhře konstrukce a těsnicího prvku lze zaručit těsnost 0,5 bar.

 

Přednosti systému X-stream:

 • nízká hmotnost potrubí – jednoduchý transport, úspora použití mechanizace
 • konstrukční délka potrubí – méně spojů
 • snadná a efektivní montáž – jednoduché zkrácení potrubí
 • možné použití obsypových materiálů i nad rámec ČSN EN 1610
 • díky velmi dobré kruhové tuhosti nižší nároky na hutněníobsypu
 • možné opětovné využití zeminy z výkopu
 • dlouhá životnost potrubí
 • velmi dobré hydraulické vlastnosti
 • extrémně těsný spoj i v případě deformace a posuvů