Plynovodní trubky jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetylenu dle normy ČSN EN 1555.

PLYN - TECHNICKÝ MANUÁL PLYNOVÉHO TLAKOVÉHO POTRUBÍ PE 100RC

Trubky jsou určeny pro vnější tlakové rozvody plynu a jiných médií, vůči kterým je PE stálý nebo podmíněně stálý. Předpokládáná životnost PE potrubí při provozní teplotě 20 °C a při dodržení jmenovitého provozního tlaku je 50 let. PE potrubí lze použít v rozmezí teplot -40 °C až +60 °C s ohledem na změnu provozního tlaku.


PLYN - STLAČENÍ POTRUBÍ

Stlačování potrubí k zastavení průtoku média se v současné době při použití polyetylenových potrubních systémů používá často