Potrubí Ultra Rib 2 s homogenní stěnou zesílenou plnými žebry, dokazuje již více jak 30 let, že díky optimálnímu materiálovému využití je možno vyrobit potrubní systém, který je z technického hlediska nepřekonatelný. Díky unikátní a prověřené žebrované konstrukci dokáže nabídnout vyšší užitnou hodnotu, delší životnost a snadnější instalaci než klasické potrubní systémy. 

 • Průměr 150 - 500 DN
 • Délka 2000 - 6000 mm
 • Síla stěny 3,0 - 6,0 mm
 • Kruhová tuhost SN10, SN12 a SN16 

Hlavní výhody produktu

 • Kruhová tuhost až do SN 16
 • Životnost 100 let
 • Rezerva v síle stěny proti poškození
 • Možnost svařování svařovacím kroužkem včetně tvarovek a šachet
 • Při použití svařovacího kroužku odolnost vůči vnitřnímu přetlaku až do 2,4 bar – u SN 16 minimální překrytí již od 50 cm u SLW60
 • Kvalitní sortiment vstřikovaných tvarovek
 • Možnost použití větší frakce drceného kameniva
 • Minimalizace stavebních nákladů díky nízké hmotnosti
 • Vysoká rázová odolnost a houževnatost
 • Vysoká chemická odolnost (ph 2 až ph 12)
 • Rozsah provozních teplot: -20 °C až +90 °C
 • Možnost proplachování vysokým tlakem až do 120 bar
 • Rozsáhlé reference z dopravních staveb v rámci ŘSD

Materiál

Vynikající technické vlastnosti námi používaných neplněných PP blokových kopolymerů, ve spojení s důmyslně konstruovanou stěnou, zřetelně předčí běžná plastová potrubí. Produkty jsou vyráběny dle normy ČSN EN 13476-3.

Konstrukce stěny je navržena s důrazem na ekologicky úsporné využívání surovin, ale zároveň dostatečně robustní, aby odolávala provozování po dobu 100 let.

Potrubí Ultra Rib 2 SN 16 s robustnější stěnou bez problému vydrží i ta nejtěžší zatížení a současně při běžných podmínkách téměř eliminuje lidský faktor při nekvalitní pokládce. Zesílením konstrukce se ještě zlepšila již velmi dobrá osová tuhost trub.

Technické vlastnosti

Těsnost - veškeré systémy Elmo-plast splňují požadavky na těsnost podle ČSN EN 1610. Použitím speciálních těsnících kroužků se vyloučí chyby již při pokládce. Symetrický těsnící kroužek je umístěný mezi žebry, čímž je dokonale zajištěný vůči posuvu. Díky svému zvláštnímu průřezu zabezpečuje spolehlivé utěsnění potrubního systému jak proti úniku, tak proti vniku cizích látek.

Hydraulika - hydraulický potenciál je díky skutečně využitelné světlosti potrubí o 20 % vyšší ve srovnání s obvyklým potrubím s hladkou stěnou. Nepatrná drsnost stěn s k ≥0,007 mm zvyšuje výkonnost našich potrubních systémů.

Svařovací těsnící kroužek

Univerzální použití s maximální těsností

V náročných podmínkách se bez tohoto řešení neobejdete. Ve strmých svazích, v ochranných pásmech vodních zdrojů, nebo při odvádění průmyslových odpadních vod potřebujete řešení bez slabých míst – spojů a těsnění.

Svařovací kroužek představuje naprostou inovaci pro gravitační kanalizace a v kombinaci se šachtovým systémem nastavuje laťku životnosti kanalizací hodně vysoko. Životnost kanalizace není tak limitována životností pryžového těsnění a je rovna životnosti samotného potrubí.

Svařovací těsnící kroužek je spolehlivé řešení s dlouhou životností do velmi náročných provozních podmínek.