potrubí  PRAGMA

Trubky PRAGMA (DN/OD) se dodávají v průměrech 160 až 630 mm, u systému PRAGMA+ID jsou k dispozici v DN 200 - DN 1000.

Kruhová tuhost trubek PRAGMA obou systémů je minimálně 8 kN/m² podle ČSN EN ISO 9969, což zaručuje jistotu systému i v problémových podmínkách nebo v případě méně kvalitní pokládky.

Trubky a tvarovky PRAGMA jsou vyráběny podle normy ČSN EN 13476-3:2007

Konstrukce trubek a tvarovek

Trubky PRAGMA a PRAGMA+ID mají lehkou konstrukci s hladkou vnitřní stěnou a žebrovanou vnější stěnou, s dutými oblými žebry, mezi kterými je pouze malá vzdálenost (tzv. korugovaný systém).
Pro usnadnění kontroly kamerou je vnitřní stěna ze světle šedého polymeru.
Barva vnější vrstvy je hnědá.


Hladká žebra ve srovnání s ostrými žebry vývojově starších trubních systémů kladou podstatně menší odpor při manipulaci (vyjímání z palet), při pokládce a spojování (ostrá žebra váznou v zemině a hrnou ji před sebou). Mezi klenutá žebra mohou proniknout pouze malé částice, proto je tenčí stěna mezi žebry ohrožována podstatně méně, než u systémů s ostrými vzdálenými žebry, která mezi sebe „pustí“ i velké kameny.
Dvojitá stěna žeber zaručuje trvale příznivé statické a ekologické chování trub i při porušení horní vrstvy žebra : ve většině případů vrstva pod žebrem není porušena a systém funguje bez problému dále. Tvarovky jsou vyráběny vstřikováním nebo svařováním a mají hrdlo a dřík.

Kruhová tuhost tvarovek je podstatně vyšší jak SN8.

Hlavní oblastí použití obou systémů PRAGMA je gravitační kanalizace, těsnost hrdel až do 5 m vodního sloupce (0,5 baru) je s rezervou zaručena i při normou dovolených deformacích, kruhová tuhost 8 kN/m² zvyšuje bezpečnost systému při méně pečlivé pokládce.

Krytí trubek

by mělo být zohledněno v projektu. Dovolené výšky krytí jsou při běžných podmínkách pokládky v rozmezí 0,6 až 6 metrů.

Přestože PRAGMA jsou trubky s vyšší kruhovou tuhostí, zdůrazňujeme nutnost dobré přípravy lože trubky, správného hutnění v účinné vrstvě a kontrolu polohy trubky. Dovolenou zrnitost použité zeminy, uvedenou v ČSN EN 1610 (pro potrubí do 200 mm 22 mm, pro větší průměry 40 mm) doporučujeme v rámci možností o cca 20% redukovat, zvláště u materiálů drcených a stejnozrnných. 

CENY NA VYŽÁDÁNÍ - VIZ KONTAKTNÍ FORMULÁŘ DOLE


Ke stažení