KONCOVÁ ZPĚTNÁ KLAPKA S NEREZOVOU KLAPKOU - MONTÁŽ

Montáž koncové zpětné klapky s nerezovou klapkou je důležitým krokem při budování inženýrských sítí, zejména těch, které jsou určeny pro odvodnění nebo jiné fluidní aplikace. Zpětná klapka slouží k zabránění zpětného toku média (vody, odpadní vody atd.) a chrání tak systém před potenciálním poškozením nebo kontaminací. 


WAVIN X-STREAM - MONTÁŽ PŘÍPOJNÉ SEDLOVÉ ODBOČKY

Sedlová odbočka umožňuje vodotěsné a bezpečné napojení připojovaného potrubí DN 160 na kanalizační trubku Wavin X-Stream DN 250, DN 300, DN 400, DN 500, DN 600 a DN 800. Napojení může být provedeno jak na nově pokládaném, tak na stávajícím potrubí. Sedlová odbočka je dodávána kompletně smontovaná a na potrubí Wavin X-Stream se napojí dle níže uvedeného návodu:


WAVIN X-STREAM - CHARAKTERISTIKA, PŘEDNOSTI, VÝHODY

Doposud žádný ze systémů korugovaných potrubí nenabízel tak unikátní a spolehlivé řešení spoje, které se vyznačuje snadnou montáži a 100% těsností. Systém kanalizačního potrubí Wavin X-Stream je nabízen v průměrech od 150 do 800 mm. Potrubí se dodává ve standardních délkách 6 m. Na objednávku je také v 3 m délkách. Součástí systému je široká škála tvarovek včetně různých přechodů na jiné materiály. Potrubí je spojováno hrdlovým spojem a utěsňováno speciálním profilovaným těsněním.


INSTALACE ŠACHET - MONTÁŽ REVIZNÍCH ŠACHET BASIC A TEGRA

Montáž revizních kanalizačních šachet nevyžaduje rozšíření výkopu vzhledem k šířce kladeného potrubí. Jednotlivé komponenty jsou lehké a mohou být přenášeny a montovány jednou osobou. K čištění všech dílů při instalaci je nutno vždy používat čisté utěrky a k mazání používat kluzné prostředky pro gumová těsnění a plasty.


POTRUBÍ KG - HLADKÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

Systém KG je vhodný pro podzemní zabudování s širokým výběrem prvků – trubky kruhové tuhosti SN 4 a SN 8, umožňující dodatečné vkládaní prvků a možnost napojení na další systémy (revizní šachty).

Mimořádnou vlastností trubek je hladká plocha vnitřních stěn. Díky tomu jsou lehce odplavovány případné nečistoty a zabraňuje se tak vytvoření usazenin na stěnách.

Díky nízké hmotnosti je manipulace i s 5m trubkami jednoduchá.

Další