RC - DUALTEC

Články

Trubky RC-DUALTEC = nový typ potrubí od výrobce GASCONTROL PLAST, a.s. je kombinací použití moderního RC materiálu s dodatečnou ochranou PP pláštěm. Kombinuje tedy výhody trubky DUALTEC s trubkou RCTEC do nového typu, který je vhodný pro pokládky s nejvyšším stupněm zatížení, pro veškeré typy bezvýkopových technologií i pro bezposypovou pokládku bez omezení zrnitosti zeminy. Dle PAS 1075 se jedná o typ 3 s vnějším rozměrově přidaným pláštěm.

Výhody trubek RC-DUALTEC

  1. vysoká spolehlivost, životnost a bezpečnost (nad 100 let)
  2. nižší náklady instalace díky úsporám za obsypový materiál
  3. umožňuje náročnější podmínky pokládky
  4. vysoká dlouhodobá tlaková odolnost při porušeném povrchu
  5. vynikající odolnost proti bod. zatížení (hrubozrný materiál)
  6. lepší odolnost při manipulaci, zvýšená kvalita svarů
  7. žádné omezení pro metody pokládky a obsypové materiály

 

CENY NA VYŽÁDÁNÍ - VIZ KONTAKTNÍ FORMULÁŘ DOLE

RCTEC materiál

04. 04. 2011

RCTEC (RC = Resistant to Crack) se chová obdobně jako dosud běžně používané typy HDPE 100, díky speciální receptuře výroby granulátu však došlo ke vzniku pevnějších vazeb v řetězcích jednotlivých makromolekul. Nevznikají tak žádné speciální požadavky na práci s potrubím, veškeré metody spojování se nemění.

rozměry PE potrubí

05. 04. 2011

rozměry potrubí jsou udávány v d0 - vnější průměr potrubí.

montáž - PE potrubí RC-DUALTEC

05. 04. 2011

Doprava a manipulace

05. 04. 2011

Musí odpovídat ustanovení ČSN EN 12007-2.

Ke stažení