Žádná položka
vod_dualtec

SafeTech RC je moderní tlakový potrubní systém, vyrobený z materiálu PE100 RC a certifikovaný dle technického předpisu PAS1075.

SafeTech RC se používá pro všechny alternativní způsoby pokládky mimo technologie Berstlining, kde doporučujeme použít potrubí Wavin TS.


SafeTech RC je dvouvrstvé potrubí s barevným odlišením u vnějších 10% tloušťky stěny. Tato signalizační vrstva slouží pro snadnou identifi kaci poškození, které je u PE porubípřípustné právě do 10% tloušťky stěny.

CENY NA VYŽÁDÁNÍ - VIZ KONTAKTNÍ FORMULÁŘ DOLE

Ke stažení