PLYN - TECHNICKÝ MANUÁL PLYNOVÉHO TLAKOVÉHO POTRUBÍ PE 100RC

Trubky jsou určeny pro vnější tlakové rozvody plynu a jiných médií, vůči kterým je PE stálý nebo podmíněně stálý. Předpokládáná životnost PE potrubí při provozní teplotě 20 °C a při dodržení jmenovitého provozního tlaku je 50 let. PE potrubí lze použít v rozmezí teplot -40 °C až +60 °C s ohledem na změnu provozního tlaku.


PLYN - HDPE PE100 RC DUALTEC

Trubky DUALTEC z vysokohustotního polyethylenu HDPE 100+ s ochranným pláštěm z PP jsou odolné proti oděrům, vrypům a jinému mechan. poškození. Tloušťka pláště je plně dostačující pro dokonalou ochranu trubky. Při svařování elektrotvarovkami i na tupo se doporučuje konce potrubí chemicky čistit - zbavit nečistot, mastných stop.


PLYN - ZPŮSOB POKLÁDKY POTRUBÍ

Pokládané potrubí z PE 100+ a PE 100 RC (RCTEC, RC-TWINTEC, RC-DUALTEC) lze instalovat jak pomocí výkopové, tak i bezvýkopové technologie, podle obecně platných předpisů a norem.

Další