Filtr

DSK TR DRENÁŽ.PE/PP DN 80 barva ČERNÁ děrovaná

Je určeno pro zahrady a zemědělství či odvodnění sportovišť. Dodává se v metrážích, role max. 50 m. Barva černá.
momentálně není skladem - na dotaz
1 550 Kč 1 950 Kč

DSK TR DRENÁŽ.PE/PP DN 100 barva ČERNÁ děrovaná

momentálně není skladem - na dotaz
1 650 Kč

vsakovací blok EKOBLOK - 800x800x320

skladem
1 253 Kč 1 566 Kč

vsakovací blok EKOBLOK - koncový díl 800x320

skladem
169 Kč 211 Kč

vsakovací blok EKOBLOK - spojovací díl

skladem
16 Kč 20 Kč

Drenážní potrubí EURODRAIN DN 50

momentálně není skladem - na dotaz
105 Kč

Drenážní potrubí EURODRAIN DN 65

skladem
140 Kč

Drenážní potrubí EURODRAIN DN 80

momentálně není skladem - na dotaz
1 500 Kč

Drenážní potrubí EURODRAIN DN 100

skladem
1 550 Kč

Drenážní potrubí EURODRAIN DN 125

momentálně není skladem - na dotaz
385 Kč

Drenážní potrubí EURODRAIN DN 160

momentálně není skladem - na dotaz
530 Kč

Drenážní potrubí EURODRAIN DN 200

na dotaz
930 Kč

Drenážní spojka EURODRAIN DN 50

skladem
36 Kč

Drenážní spojka EURODRAIN DN 65

skladem
50 Kč

Drenážní spojka EURODRAIN DN 80

skladem
59 Kč

Drenážní spojka EURODRAIN DN 100

skladem
60 Kč

Drenážní spojka EURODRAIN DN 160

skladem
96 Kč

Drenážní spojka EURODRAIN DN 200

skladem
296 Kč
VSAKOVÁNÍ

Hospodaření s dešťovou vodou.

Hospodaření s dešťovou vodou je v současnosti v České republice hodně aktuálním tématem. Lidé se při stavbě svých rodinných domů setkávají s požadavkem stavebního úřadu na likvidaci dešťové vody přímo na pozemku stavby.

Zpevněných ploch je mnohem více než v minulosti a tím je omezeno množství dešťových vod, která se přirozeně vsakuje. Při deštích voda po zpevněných plochách rychle odtéká do vodních toků, případně do kanalizace, která však nemá dostatečnou kapacitu. Následně rychlým odtokem z větších území při přívalových deštích vznikají povodně. Nejvhodnějšími opatřeními hospodaření s dešťovou vodou jsou ta, která jsou u zdroje, tedy tam, kde voda spadne.

Dle platné české legislativy jsou popsány 3 způsoby nakládání s dešťovou vodou.

  1. Nejperspektivnější možností je užitkovou vodu dále využít. K tomu slouží různé velikosti podzemních nádrží. U malých objektů a RD jsou velmi oblíbené pro svou jednoduchou montáž a prakticky neomezenou životnost samonosné monolitické jímky(nejprodávanější od 2 – 6 m3). Tyto akumulační nádrže je možné v domácnosti využít k zálivce zahrady, splachování WC, praní, ale i k jiným účelům, pro které vyhovuje užitková voda. Pro velké objekty je vhodnější vybudovat zásobník přímo na místě, a to pomocí voštinových bloků obalených hydroizolační fólií. Takto lze zachycenou dešťovou vodu využít přímo v provozu daného objektu nebo jako požární nádrž.
  2. Pokud není pro investora akumulace dešťové vody zajímavá a jsou vhodné místní podmínky a dostatečně propustné podloží, měli bychom srážkovou vodu nechat vsakovat. Základním řešením jsou tzv. trativody, které mohou být funkční prakticky neomezeně. Je to žluté drenážní potrubí balené v 50m kotoučích, při DN 50-200 nebo dvouplášťové SN8 6m tyče (např. Siroplast-K). V poslední době se kromě trativodů stále více uplatňují vsakovací tunely (Garantia, Graf, Krecht, Twin), které dokážou lépe pojmout přívalové deště a slouží jako vsakovací jímka se 100% kapacitou. Tento systém je lehký, skladný, má vysokou pevnost, rychlou a jednoduchou montáž a dlouhou životnost. Další možností je výstavba podzemního objektu ze vsakovacích bloků (Azura, Drainfix bloc, Rain bloc, Rain box). Při použití akumulačních boxů můžeme oproti štěrkovému podmoku snížit objem výkopu až o 2/3. Skládáním boxů v horizontálním i vertikálním směru lze vytvořit požadovaný objem objektu.
  3. Při horších vsakovacích podmínkách je možné vsakování kombinovat s retencí a regulovaným odpouštěním. V případě, že se nic nevsákne, je možné přistoupit pouze k retenci a regulaci odtoku. K tomu slouží retenční nádrž napojená na šachtu se škrtícím zařízením pro regulovaný odtok. Toto řešení se týká především velkých objektů.

Vybudováním vhodného vsakovacího systému zajistíme postupný návrat dešťové vody do země tak, jak tomu bylo dříve, než byly povrchy nepropustně pokryty. Řada výrobků otevírá nové perspektivy pro další vývoj a výstavbu.

Musíme vzít v úvahu, že existuje řešení pro trvalé udržování životního prostředí.