Vsakovací systémy

Hospodaření s dešťovou vodou.

Hospodaření s dešťovou vodou je v současnosti v České republice hodně aktuálním tématem. Lidé se při stavbě svých rodinných domů setkávají s požadavkem stavebního úřadu na likvidaci dešťové vody přímo na pozemku stavby.

Zpevněných ploch je mnohem více než v minulosti a tím je omezeno množství dešťových vod, která se přirozeně vsakuje. Při deštích voda po zpevněných plochách rychle odtéká do vodních toků, případně do kanalizace, která však nemá dostatečnou kapacitu. Následně rychlým odtokem z větších území při přívalových deštích vznikají povodně. Nejvhodnějšími opatřeními hospodaření s dešťovou vodou jsou ta, která jsou u zdroje, tedy tam, kde voda spadne.

Dle platné české legislativy jsou popsány 3 způsoby nakládání s dešťovou vodou.

  1. Nejperspektivnější možností je užitkovou vodu dále využít. K tomu slouží různé velikosti podzemních nádrží. U malých objektů a RD jsou velmi oblíbené pro svou jednoduchou montáž a prakticky neomezenou životnost samonosné monolitické jímky(nejprodávanější od 2 – 6 m3). Tyto akumulační nádrže je možné v domácnosti využít k zálivce zahrady, splachování WC, praní, ale i k jiným účelům, pro které vyhovuje užitková voda. Pro velké objekty je vhodnější vybudovat zásobník přímo na místě, a to pomocí voštinových bloků obalených hydroizolační fólií. Takto lze zachycenou dešťovou vodu využít přímo v provozu daného objektu nebo jako požární nádrž.
  2. Pokud není pro investora akumulace dešťové vody zajímavá a jsou vhodné místní podmínky a dostatečně propustné podloží, měli bychom srážkovou vodu nechat vsakovat. Základním řešením jsou tzv. trativody, které mohou být funkční prakticky neomezeně. Je to žluté drenážní potrubí balené v 50m kotoučích, při DN 50-200 nebo dvouplášťové SN8 6m tyče (např. Siroplast-K). V poslední době se kromě trativodů stále více uplatňují vsakovací tunely (Garantia, Graf, Krecht, Twin), které dokážou lépe pojmout přívalové deště a slouží jako vsakovací jímka se 100% kapacitou. Tento systém je lehký, skladný, má vysokou pevnost, rychlou a jednoduchou montáž a dlouhou životnost. Další možností je výstavba podzemního objektu ze vsakovacích bloků (Azura, Drainfix bloc, Rain bloc, Rain box). Při použití akumulačních boxů můžeme oproti štěrkovému podmoku snížit objem výkopu až o 2/3. Skládáním boxů v horizontálním i vertikálním směru lze vytvořit požadovaný objem objektu.
  3. Při horších vsakovacích podmínkách je možné vsakování kombinovat s retencí a regulovaným odpouštěním. V případě, že se nic nevsákne, je možné přistoupit pouze k retenci a regulaci odtoku. K tomu slouží retenční nádrž napojená na šachtu se škrtícím zařízením pro regulovaný odtok. Toto řešení se týká především velkých objektů.

Vybudováním vhodného vsakovacího systému zajistíme postupný návrat dešťové vody do země tak, jak tomu bylo dříve, než byly povrchy nepropustně pokryty. Řada výrobků otevírá nové perspektivy pro další vývoj a výstavbu.

Musíme vzít v úvahu, že existuje řešení pro trvalé udržování životního prostředí.